Vad innebär "särskilda skäl" för arbetsgivare att kräva förstadagsintyg/sjukintyg?

2019-09-06 i Sjuk
FRÅGA
Följdfråga på fråga om förstadagsintyg:Vad innebär "särskilda skäl" för arbetsgivare att kräva förstadagsintyg?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Arbetsgivares rätt att kräva förstadagsintyg regleras i 10a§ i lag (1991:1047) om sjuklön.

Särskilda skäl kan vara speciella rehabiliteringssynpunkter eller ett direkt kontrollbehov t.ex. vid upprepade korta sjukdomsfall under begränsad tid, s.k. upprepad korttidsfrånvaro dvs att arbetstagaren har många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan att ha haft kontakt med läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att han eller hon lider av någon kronisk sjukdom eller liknande (prop. 2006/07:117 s. 82, 96). Förstadagsintyg innebär inte en rätt för arbetsgivaren att när denne finner det påkallat begära ett sådant. "Särskilda skäl" diskuteras även kortfattat i domen från arbetsdomstolen AD 2018 nr 14 som främst använder sig av definitioner från förarbetena, men säger även att "det råder ingen tvekan om att det finns särskilda skäl att kräva läkarintyg i en situation där en större del av arbetsstyrkan sjukanmäler sig under pågående olovliga stridsåtgärder." (fallet tog upp arbetstagare som sjukskrivit sig i samband med en inventering av nycklar till bolagets sophämtningsområden). Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av och inte heller får en begäran som gäller kommande sjukperioder avse längre tid än ett år (prop. 2006/07:117 s. 96). Vidare bör i första hand andra rehabiliteringsåtgärder övervägas än föreläggande om förstadagsintyg. Är intygsbegäran redan reglerat på ett särskilt sätt inom kollektivavtal på förbundsnivå så tillämpas kollektivavtalets bestämmelser.

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar
Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
ZR48Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-07 11:48
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (153)
2019-10-14 Kan man avtala bort karensavdraget?
2019-09-06 Vad innebär "särskilda skäl" för arbetsgivare att kräva förstadagsintyg/sjukintyg?
2019-08-30 Sjuklön vid timanställning
2019-07-31 Rätt till sjukskrivning och sjuklön efter skönhetsoperation?

Alla besvarade frågor (73774)