FrågaARBETSRÄTTSjuk 06/09/2019

Vad innebär "särskilda skäl" för arbetsgivare att kräva förstadagsintyg/sjukintyg?

Följdfråga på fråga om förstadagsintyg:

Vad innebär "särskilda skäl" för arbetsgivare att kräva förstadagsintyg?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Arbetsgivares rätt att kräva förstadagsintyg regleras i 10a§ i lag (1991:1047) om sjuklön.

Särskilda skäl kan vara speciella rehabiliteringssynpunkter eller ett direkt kontrollbehov t.ex. vid upprepade korta sjukdomsfall under begränsad tid, s.k. upprepad korttidsfrånvaro dvs att arbetstagaren har många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan att ha haft kontakt med läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att han eller hon lider av någon kronisk sjukdom eller liknande (prop. 2006/07:117 s. 82, 96). Förstadagsintyg innebär inte en rätt för arbetsgivaren att när denne finner det påkallat begära ett sådant. "Särskilda skäl" diskuteras även kortfattat i domen från arbetsdomstolen AD 2018 nr 14 som främst använder sig av definitioner från förarbetena, men säger även att "det råder ingen tvekan om att det finns särskilda skäl att kräva läkarintyg i en situation där en större del av arbetsstyrkan sjukanmäler sig under pågående olovliga stridsåtgärder." (fallet tog upp arbetstagare som sjukskrivit sig i samband med en inventering av nycklar till bolagets sophämtningsområden). Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av och inte heller får en begäran som gäller kommande sjukperioder avse längre tid än ett år (prop. 2006/07:117 s. 96). Vidare bör i första hand andra rehabiliteringsåtgärder övervägas än föreläggande om förstadagsintyg. Är intygsbegäran redan reglerat på ett särskilt sätt inom kollektivavtal på förbundsnivå så tillämpas kollektivavtalets bestämmelser.

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar
Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000