Vad innebär pantbrev med lika rätt?

2020-11-01 i Fastighetspant
FRÅGA
Vad innebär pantbrev med lika rätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om fastighetsrätt och i synnerhet panträtt som regleras i jordabalken (JB). Ett pantbrev är ett bevis på att en ansökan om en inteckning i en fastighet beviljats av inskrivningsmyndigheten (22 kap. 5 a § JB). Tidpunkten för ansökan hos inskrivningsmyndigheten är avgörande då en inteckning ges företräde gentemot en annan om den sökts tidigare (17 kap. 6 § JB). Inteckningar som har sökts samma inskrivningsdag ger pantbreven lika rätt (17 kap. 6 § första stycket andra meningen JB). Företrädesrätten blir aktuell när en pantsatt fastighet t.ex. sålts vid exekutiv auktion och köpeskillingen ska fördelas mellan borgenärerna (6 kap. 3 § första stycket JB). Då fördelas köpeskillingen alltså ut till panthavarna i den ordning inteckningarna sökts och om det finns pantbrev med lika rätt har panthavarna till dessa, i förhållande till varandra, lika stor rätt till utdelning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (69)
2021-04-14 Pantsätta samägd egendom
2021-01-31 Vad händer med pantbrev när lånet är betalt?
2020-12-14 Vad ska man göra om pantbrev tappats bort?
2020-11-16 Pantsättning av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (92030)