Vad innebär "på bar gärning eller flyende fot" avseende envarsgripande

Fick under V1 och V2 på Bya lära oss att vi inte kan gripa en tjuv som kommit undan och som påträffas mycket senare eller visar sig ha varit inne tidigare exempelvis när vi varit upptagna med annat, då vi i dessa fall saknar bar gärning på stora delar eller framförallt tillgreppstillfället när buset har lämnat butiken.

En kollega påstår nu att vi har upp till 12 timmar som vi kan gripa en person vi kan bevisa har begått brott, och då pratar jag inte efterlyst vilket envar har rätten att envarsgripa närsom, utan säg en tjuv som var inne på morgonen i butiken och du jobbar på kvällen, så får du gripa gärningspersonen om du stöter på denne under ditt pass inom 12 timmars ramen.

Försökte hitta svar men fann inget.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du undrar ifall det går att utföra ett envarsgripande även om det inte sker direkt, så länge det sker inom tolv timmar från att brottet begicks.

Regler om envarsgripande finns i 24:7 andra stycket rättegångsbalken (RB). Där stadgas att om den som begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne ska sedan skyndsamt överlämnas till närmaste polis. Enligt bestämmelsen krävs därmed att gripandet sker "på bar gärning eller flyende fot"; gripandet måste alltså ske i direkt anslutning till brottet. Man brukar tala om att personen i princip inte får försvinna ur sikt. Det stämmer därmed inte att det går att utföra ett envarsgripande så länge det sker inom tolv timmar från det att brottet begåtts.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”