Vad innebär order "avhjälpande" i konsumentköplagen?

2020-12-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
I konsumentköplagens 27 paragraf så står det " Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans etc... Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida. Lag (2005:62).Vad betyder ordet avhjälpande? Är det samma som ersättning? Eller kan man laga ett fel på en bil som är köpt på företag A hos företag B, då detta var närmare och hade akuttid. Och sen få/kräva ersättning av företag A?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ordet avhjälpande

Avhjälpande är en påföljd som en konsument kan kräva enligt konsumentköplagen (KKöpL) om en vara är felaktig. Avhjälpande innebär att felet på en vara avhjälps/lagas exempelvis genom en reparation. Genom avhjälpandet ska varan ska återställas till den kvalité som från början var avtalad (22 § KKöpL). Ordet avhjälpande är alltså inte samma sak som ersättning. Dock är "ersättning" en annan typ av påföljd som köparen kan kräva av säljaren, förutsatt att köparen har lidit skada på grund av den felaktiga varan (29 § KKöpL). En köpare kan alltså eventuellt kräva avhjälpande och ersättning för samma fel.

Laga felaktig vara hos annan än säljaren

Enligt den 27 § KKöpL kan en köpare avhjälpa (laga/reparera) hos en annan än säljaren om det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta med avhjälpande. Det kan exempelvis handla om akuta skador där det saknas tid att kontakta säljaren och det behövs ett snabbt ingripande för att förhindra ytterligare skada. Detta kan ses som ett undantag från huvudregeln (se första stycket 26 § KKöpL) att säljaren ska ha rätt att avhjälpa/bekosta felet själv först innan köparen går till någon annan för avhjälpandet.

I ditt exempel kan köparen kräva ersättning av företag A för reparationen hos företag B förutsatt att vissa krav är uppfyllda. För det första måste ett fel föreligga som säljare A ska ansvara för. För det andra ska det vara ett sådant akut fel som avses i 27 § KKöpL (se ovan). Rätten till ersättningen från företag A följer av 27 § och 28 § KKöpL. Dock kan köparen endast få ersättning för de kostnader som krävs för att återställa varan till den avtalade kvalitén.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över. Du kan också vända dig till Lawlines gratis telefonrådgivning eller boka en tid med en av våra skickliga jurister.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1189)
2021-04-14 Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?
2021-04-14 Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?
2021-04-14 Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?
2021-04-12 Konsuments reklamationsfrist

Alla besvarade frågor (91196)