FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt02/06/2023

Vad innebär omedelbar närhet till bostadshuset gällande uppförande av attefallshus?

Attefallshus skall placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus. Vad innebär omedelbar närhet? Hur många meter ifrån bostadshuset får attefallshuset (som längst) vara placerat (förutsatt att alla andra krav är uppfyllda)?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det innebär att ett attefallshus ska placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Du undrar därför om det finns någon bestämd gräns för hur många meter ifrån bostadshuset attefallshuset som längst får placeras. Jag kommer i mitt svar att använda mig av regler i plan- och bygglagen (PBL).

Om ett attefallshus placeras i omedelbar närhet är det bygglovsbefriat
För nybyggnader gäller generellt sett ett krav på bygglov för att de ska få uppföras (se 9 kap. 2 § PBL). Ett attefallshus räknas dock som en komplementbyggnad/komplementbostadshus. Därmed krävs det inget bygglov för att uppföra ett attefallshus, förutsatt att det placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus samt vissa andra krav är uppfyllda (se 9 kap. 4 a § PBL).  

Det går inte att säga exakt hur många meter det handlar om
Frågan om vad uttrycket omedelbar närhet innebär är svårbesvarad och det framgår inte i lagtext hur den ska besvaras. I förarbetena har det uttryckts att en komplementbyggnad ska fylla en funktion av just komplement till bostadshuset. Därmed ligger det i uttrycket omedelbar närhet att man inte ska få lov att genom att uppföra komplementbyggnader utöka sin hemfridszon i någon betydlig utsträckning (se prop. 1989/90:37 s. 48–49). Hemfridszonen innebär det privata område som finns runt bostadshuset där ägaren har rätt till att få vara ostörd. Bygger ägaren komplementbyggnader för långt ifrån bostadshuset betyder det alltså att hemfridszonen kan utökas till att bli större, vilket leder till att allmänheten fråntas möjligheten att vistas på marken. Detta anses inte särskilt önskvärt.

Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till uttalandet ovan men slutsatsen bör bli att man i varje enskilt fall måste göra en helhetsbedömning, utifrån förutsättningarna och omständigheterna i det specifika fallet. Vad som är omedelbar närhet till bostadshuset beror nämligen till stor del på hur den aktuella platsen ser ut och det finns därmed inte något bestämt antal meter att utgå ifrån.   

Avslutande ord
Jag hoppas att du känner att du fått vägledning av mitt svar. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för uppförande av attefallshus, eller om innebörden av uttrycket omedelbar närhet rekommenderar jag dig att läsa mer på Boverkets hemsida där det finns mycket bra information.


Skulle du ha några ytterligare funderingar är du också varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”