FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 12/05/2022

Vad innebär lojalitetsplikt och konkurrensklausul i mitt anställningsavtal?

Hej, Detta står i mitt anställningsavtal 2.2 Konkurrerande verksamhet En tjänsteman får inte utföra arbete eller direkt eller indirekt bedriva ekonomisk verksamhet för ett företag som konkurrerar med arbetsgivaren. Tjänstemannen får inte heller åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka menligt på arbetet i tjänsten. Tjänstemannen får inte heller under ett års tid efter avslutad anställning gå över till arbetsgivarens kunder för att åta sig likartade uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka menligt på arbetsgivarens relation med kunden. Den som avser att åta sig uppdrag eller bisyssla av mera omfattande slag, ska därför först samråda med arbetsgivaren. Så min fråga är om jag skulle be min partner/kompis driva (konsultfirma) bolaget på dennes namn samt att jag skickar konsulter till de bolaget. Detta ingår redan i mina arbetsuppgifter idag.. med andra ord, att jag skickar redan konsulter tilll andra bolag som jag inte äger. Kan jag skicka konsulter till detta bolag som min kompis/partner äger? Är detta möjligt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag uppfattar det som att du undrar om du kan skicka konsulter från det bolaget du är anställd på nu till din kompis eller partners konsultbolag. Jag utgår från att din arbetsgivare också är ett konsultbolag. 

Lojalitetsplikt som anställd

Värt att tänka på är att du som anställd har en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare som innebär att du som anställd inte får skada arbetsgivaren. Utifrån tidigare rättsfall har man kunnat konstatera att lojalitetsplikten går så långt att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där arbetstagaren kan hamna i pliktkollision (AD 2003 nr 21, AD 1993 nr 18). Det är fastställt att man orsakar sin arbetsgivare skada om en anställd bedriver med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, dvs tex driver en konsultfirma med en kompis/partner medan man är anställd på en annan konsultfirma (AD 1977 nr 118, AD 1980 nr 82 och AD 1998 nr 80). 

Konkurrensklausul

I ditt anställningsavtal finns en konkurrensklausul som menar att du inte får direkt eller indirekt bedriva ekonomisk verksamhet för ett företag som konkurrerar med arbetsgivaren. Det går därmed att anse att även om du inte skulle äga företaget så är du med och driver verksamheten eftersom du skulle skicka konsulter till ett annat konsultbolag. Du skulle därför indirekt bedriva en ekonomisk verksamhet med din kompis/partner som skulle konkurrera med din arbetsgivaren. Det skulle bryta mot ditt anställningsavtal och din lojalitetsplikt. Med andra ord är det inte möjligt att skicka konsulter till din kompis/partners bolag under tiden du är anställd i ett annat konsultbolag vars anställningskontrakt innehåller en konkurrensklausul. 

Jag kan rekommendera dig att vända dig till den fackliga organisationen som finns på din arbetsplats för att få mer tydligare förståelse kring ditt anställningsavtal och dina rättigheter/skyldigheter i din tjänst. För mer ingående juridisk hjälp kan du alltid vända dig till Lawline Juristbyrå. 

Hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Olivia LövgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”