Vad innebär kalendermånad?

2021-02-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vad betyder kalendermånad dvs är det 4 veckor, 28 dagar eller 30 dagar? De är de 3 bud jag har fått. Sen är frågan om det står 4 kalendermånader från 2020-03-16. Vilket datum är det sista då dvs när har 4 kalendermånader gått? Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kalendermånad är från den första till den sista dagen i månaden
Innebörden av begreppet kalendermånad är det tidsspektrum från den första till den sista dagen i en månad, det vill säga en hel faktisk månad. Detta innebär således att dagarna i en kalendermånad varierar i enlighet med kalendern.

Fyra kalendermånader har passerat första dagen i augusti
Tiden börjar räknas från och med första dagen i nästkommande hela månad, det vill säga 2020-04-01. Fyra månader är således april till juli, vilket innebär att fyra kalendermånader har passerat den 2020-08-01.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1380)
2021-03-01 Skriva på med hand på penna
2021-03-01 För lång bindningstid hos ett gym?
2021-02-25 Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?

Alla besvarade frågor (89834)