Vad innebär JB 2 kap. 7 § ?

2020-04-17 i Fastighet
FRÅGA
Vem kan räknas som "tredje man" enligt jordabalken, kap. 2 paragraf 7?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från jordabalken (JB).

Andra kapitlet i JB reglerar tillbehör till fastighet.

En fastighet är enligt JB fast egendom vilket i sin tur är jord (i de allra flesta fall en tomt) (1 kap. 1 § JB). Tillbehör till en fastighet är t.ex. byggnader, ledningar, stängsel som finns på fastigheten för stadigvarande bruk (alltså inte lösa föremål som t.ex. en bil) (2 kap. 1 § JB).

Vad innebär 2 kap. 7 § JB?

Att ett föremål är ett tillbehör till en fastighet hindrar inte att ägaren t.ex. överlåter eller pantsätter föremålet. Inom juridiken kallas det att ägaren fortfarande har rätt att disponera rättsligt över föremålet. Om ett tillbehör till fastighet överlåts till någon annan gäller det inte mot tredje man (2 kap. 7 § JB). Det innebär att om hela fastigheten säljs och får en ny ägare gäller inte överlåtelsen av fastighetstillbehöret mot den nya ägaren. Det spelar heller inte någon roll om den nya ägaren visste eller borde ha vetat att tillbehöret till fastigheten var överlåtit.

Ett exempel:

Om en fastighetsägare överlåter en maskin (som finns i en byggnad på fastigheten och uppfyller kraven på fastighetstillbehör) och maskinen står kvar på samma plats kommer den nya ägaren av fastigheten att också äga maskinen, även om den förre ägaren överlåtit denna.

Sammanfattning

Min uppfattning är att i det klassiska fallet är tredje man i JB 2 kap 7 § en ny ägare till en fastighet.

Hoppas att mitt svar gjorde paragrafen lite tydligare!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (556)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Ansvar för grenar som tränger in på grannfastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?

Alla besvarade frågor (91307)