Vad innebär jävsreglerna för advokat?

2018-10-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej jag har en advokat (har avslutat mitt ärende idag) ang en vårdnadstvist. Jag kontaktade en annan advokatbyrå i somras för att jag inte var nöjd med denna. Fick som svar att dom har gjort en jävkontroll och dom kan tyvärr inte hjälpa mig. Idag mailade jag denna advokatbyrå igen och fick som svar att det är i deras byrå det uppstår jäv. Varför kan dom inte hjälpa mig? Snälla kan jag få en bra förklaring på detta om jäv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svenska advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet. Som medlem av advokatsamfundet finns det vissa regler en advokat måste följa, det som kallas för god advokatsed. Advokatsamfundet har publicerat Vägledande regler om advokatsed i vilka bland annat jävsreglerna (s.k. intressekonflikt) förklaras.

Jäv kan föreligga i flera fall även i förhållande till en kollega på byrån

Enligt god advokatsed är en advokat inte skyldig att ta emot ett uppdrag som erbjuds, men är skyldig att snarast meddela om uppdraget inte antas. Advokaten behöver inte ange skäl för att inte anta ett uppdrag (3.1 Vägledande regler om advokatsed). En advokat får inte anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller en beaktansvärd risk för sådan. Intressekonflikt föreligger t.ex. om advokaten biträder eller tidigare har biträtt motparten i saken, om advokaten biträder en annan klient i samma sak och klienterna har motstridiga intressen, advokaten biträder en annan klient i en näraliggande sak och klienterna har motstridiga intressen m.m. (3.2.1 Vägledande regler om god advokatsed). Intressekonflikt för annan i den byrå eller i den byrågemenskap där en advokat är verksam utgör normalt också intressekonflikt för advokaten (3.5 Vägledande regler om god advokatsed).

Sammanfattningsvis innebär det sannolikt att någon av punkterna om intressekonflikt i god advokatsed är uppfyllda. Någon på byrån kan t.ex. tidigare ha biträtt din motpart varför det skulle strida mot god advokatsed att biträda dig. Tyvärr går det inte att säga exakt varför advokaten inte kan/får företräda dig och som synes finns ingen skyldighet att uppge något skäl till det. I ditt fall har du dock fått veta att det är mot bakgrund av jävsreglerna, mer än så får du antagligen inte veta.

Min rekommendation är att du vänder dig till en annan advokat/jurist för biträde. Du är om du vill varmt välkommen att boka en tid med någon av våra jurister hos Lawline för ändamålet. Möten kan dels ske i våra lokaler, men vi erbjuder även möten per telefon, e-post och Skype, det som passar dig bäst.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2019-03-21 Kan jag få skadestånd även om personen friats från sexuellt ofredande?
2019-03-20 Måste ett testamente bevittnas för att vara giltigt? Kan en person bli dömd efter att ha blivit friad?
2019-03-08 När får en hovrättsdom laga kraft?
2019-02-28 Beslag dator

Alla besvarade frågor (66969)