Vad innebär "Inkomma med inställning" angående ett testemante?

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA
Hej! Vad betyder det när en jurist säger att det är önskvärt att jag ska "inkomma med min inställning" till ett testamente innan arvsskiftet kan bli aktuellt? Jag har försökt fråga, men får då svaret att hon måste vara opartisk och att hon rekommenderar mig att boka en tid med eget ombud. Hon är en jurist från Fonus, som gör min fars bouppteckning. Det finns en oavsiktlig motsägesefullhet i testamentet som uporättades av min far och hans fru, som visat sig innebära att jag endast kan få min laglott och inget efterarv, och att ev. resterande arv går till min brorson. Min pappas änka uppger att detta inte var deras avsikt. Min bror och jag är särkullbarn. Det finns inga gemensamma barn med i bilden. Min fars önskan var att hans maka skulle få ha kvar bostaden tills hon avlider och att min bror o jag skulle vänta med att begära ut vår laglott tills dess. Jag kan tänka mig att vänta, min bror vill ha laglotten direkt. I testmentet står att om vi begär ut laglotten innan båda makarna avlidit förlorar vi vår resterande arvsrätt. I sista meningen uppges att efter båda makarnas död tillfaller resterande efterarv brorssonen. Det är detta som ställer till det och alla är införstådda med problemet med formuleringen. Innan jul sa juristen på Fonus att om alla var överens kunde hon hjälpa till med komplettering till testamentet, som kunde ordnas vid arvsskiftet. Kan ni hjälpa mig att förstå vad juristen menar att jag ska inkomma med?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad juristen som ska sköta arvskiftet menar när han ber dig att inkomma med din inställning till testamentet.

Testamentet och hur det ska tolkas

Regler som rör testamenten finns framförallt i ärvdabalken (ÄB). Enligt 11:1 ÄB ska ett testamente tolkas så att testatorn rätta vilja får genomslag. Enligt bestämmelsens andra stycke ska man inte låta misstag och felskrivningar påverka hur testamentet ska verkställas.

Bedömningen i ditt fall

Jag tolkar juristens förfrågan som att han önskar att du ska inkomma med din inställning till huruvida oklarheten i testamentet ska tolkas samt om det är okej för juristen att komplettera testamentet så att den oavsiktliga formuleringen förlorar sin verkan och istället får den verkan som din far egentligen avsett. Juristen vill antagligen se till att alla som påverkas av en sådan omtolkning är med på det innan han utför den. Det framkommer av din fråga att alla är införstådda med att testamentet formulerats på ett sätt som inte överensstämmer med din fars faktiska vilja, detta bör betyda att det kommer vara relativt oproblematiskt att lämna den oavsiktliga formuleringen utan verkan.

Det ska dock sägas att frågor om arv och testamenten ofta är komplicerade, jag har inte sett det faktiska testamentet och har därför begränsade möjligheter att kunna uttala mig med någon särskild precision. Om det finns oklarheter kvar kan det därför vara en god idé att ta kontakt med en yrkesverksam jurist för fortsatt rådgivning.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2560)
2020-08-13 Testamentera till barnbarn?
2020-08-13 Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente

Alla besvarade frågor (82781)