Vad innebär indirekt besittningsskydd?

2019-03-20 i Hyresavtal
FRÅGA
Vad innebär indirekt besittningsrätt vid hyra av lokal? Om man hyrt lokal under lång tid och avtalet är tidsbegränsat, där villkoren är att avtalet förlängs med tre år i taget om uppsägning inte sker minst nio månader i förväg, gäller då uppsägningen även om hyresvärden vill säga upp avtalet eller har hyresgästen indirekt besittningsrätt med rätt att bli erbjuden en annan godtagbar lokal eller få annan ersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom dina frågor rör hyra av lokal är 12 kap. jordabalken (1970:944) (JB) aktuell, vilket framgår av JB 12 kap. 1 § 1 st. Indirekt besittningsskydd regleras i JB 12 kap. 56-60 §§.

Det finns direkt besittningsskydd, som rör bostadslägenheter, och indirekt besittningsskydd, som rör hyra av lokal. Den förstnämnda betyder att bostadshyresgästen har rätt till förlängning som huvudregel enligt JB 12 kap. 46 § 1 st. Indirekt besittningsskydd innebär istället att ett lokalhyresavtal kan sägas upp och att hyresgästen i sådana fall har rätt till ersättning enligt 12 kap. 58 b §, ifall upplösandet av hyresförhållandet görs pga. hyresvärden, JB 12 kap. 57 §. Enligt JB 12 kap. 56 § gäller de nyss nämnda bestämmelserna om indirekt besittningsskydd om inte hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i rad, eller om hyresrätten är förverkad. Ett exempel på förverkande är hyresgästen inte har betalat sin hyra under en längre period.

Angående ersättningen ska den enligt JB 12 kap. 58 b § betalas av hyresvärden. Detta med ett belopp som enligt det uppsagda hyresavtalet motsvarar en årshyra. Ifall hyresgästen drabbats av förluster som inte täcks av beloppet ska hyresvärden enligt 2 st. i skälig omfattning ersätta även för en sådan förlust. I samma stycke beskrivs det också vad som gäller ifall hyresgästen har bekostat en ändring av lokalen om förlusten har ett samband med detta.

Alltså gäller en uppsägning av en lokalhyresrätt, men hyresgästen har indirekt besittningsskydd. Det innebär sammanfattningsvis en rätt till ersättning i form av pengar.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1184)
2019-07-15 Vad händer om man inte avtalat om förlängning av hyrestid?
2019-07-10 Vad krävs för att hyra ut enligt privatuthyrningslagen?
2019-07-09 Uppsägningstid av hyresrätt
2019-07-04 Vad händer med hyresavtalet om hyresvärden avlider?

Alla besvarade frågor (71115)