Vad innebär giftorätten?

2021-06-27 i Make
FRÅGA
Hej! Vad innebär det i praktiken när det står i ett testamente att barnen ärver efter att makan erhållit sin giftorätt? Får makan hälften av alla tillgångar och hälften fördelas på barnen eller får makan hälften + ärver hälften och 1/4 av tillgångarna går till barnen? Ingen enskild egendom förekommer.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär det att den efterlevande har rätt till sin giftorätt?

Giftorätten innebär att när äkta makar skiljer sig eller när den ena dör, ska det gemensamma giftorättsgodset delas på hälften. All egendom som makar innehar som inte är enskild egendom, är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Enligt reglerna i Ärvdabalken (ÄB) ska en efterlevande maka eller make få behålla all kvarlåtenskap om den andra dör (3 kap. 1 §). Det är en gammal regel som syftar på att boet helst inte ska behöva rivas upp. Ifall den avlidne inte är gift ska bröstarvingarna (barnen) dela på kvarlåtenskapet enligt arvsreglerna i 2 kap. 1 § ÄB.

Det finns undantag från förmånsregeln att den efterlevande maken får behålla allt. Det första är ifall den avlidne har barn som inte är tillsammans med den efterlevande maken/makan, såfall har de barnen rätt att få ut sin arvslott från kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ÄB). Det andra är ifall det finns ett giltigt testamente där del av kvarlåtenskapen har föreskrivits ska gå till annat ändamål. Om något av dessa tillämpas så har den efterlevande ändå en rätt att behålla minst en del av kvarlåtenskapen som motsvarar ett belopp om fyra prisbasbelopp, om det ekonomiskt är möjligt (3 kap. 1 § 2 st ÄB).

Så för att svara på din fråga,

Om barnen är gemensamma kommer efterlevande makan enligt förmånsregeln behålla allt. Om det finns barn till den avlidne som inte tillhör den efterlevande så har de rätt att få ut sin arvslott, men den efterlevande har företräde till sin del av kvarlåtenskapen enligt prisbasbeloppsregeln. Det är detta den meningen i testamentet syftar på, och som också föreskrivs i Ärvdabalken. Nämligen att den efterlevande har företräde till sin rätt av kvarlåtenskapen före barnen. I det fall att kvarlåtenskapen inte räcker till är ordningen av utdelning väldigt viktig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (485)
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?
2021-08-22 Hur kan man säkra egendom till förmån för efterlevande make när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95664)