Vad innebär "garanti eller liknande utfästelse"?

2020-12-20 i Köplagen
FRÅGA
När kan påföljd påkallas vid fel i vara? 2020-11-28 Det var rubriken ni satte på min tidigare fråga.Detta mejl är en följdfråga av ert svar:Kan man tolka 32 § 2st .." om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse" kan åberopas efter 3 år och inte inom 2 års regeln? Jag åsyftar "liknande utfästelse" är lika med vad säljaren skrev i sin annons beträffande RB backslaget i frågan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till köplagen (KöpL)

Jag har läst din tidigare fråga (här) och tolkar din följdfråga som att du nu undrar vad lagtexten i 32 § 2st KöpL innebär.

Reklamationsrätten preskriberas

Huvudregeln är att ett fel i en vara måste reklameras inom två år från det att köparen mottagit varan. Om ett fel uppstår eller reklameras senare än efter två år har reklamationsrätten preskriberats. Detta innebär att en köpare inte kan reklamera en vara efter mer än två år (32 § KöpL). Det finns ett undantag till denna huvudregel, vilken gäller om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). Då kan en vara reklameras även om två år passerat.

Garanti eller liknande utfästelse

En garanti eller liknande utfästelse innebär att säljaren kan åta sig att åtgärda problem som uppkommer även efter mer än två år (32 § 2st KöpL). Om en säljare uttryckligen angett att en vara har en garanti på fem år innebär det att du som köpare kan reklamera för fel inom fem år, trots att huvudregeln är att reklamationsrätten preskriberas efter två år. Ordet "garanti" behöver inte uttryckligen användas; det är det som menas med "liknande utfästelse". Det viktiga är innebörden, att säljaren garanterar att varan ska hålla en viss tid och om den inte gör det åtar sig säljaren att åtgärda felet, även efter två år.

Din fråga

När jag läser din ursprungliga fråga framgår det inte om säljaren erbjudit någon form av garanti. Du får läsa annonsen för att där se om någon garanti eller liknande formulering nämns. Bara det faktum att säljaren skrivit att den del som är felaktig är nyrenoverad bör inte kunna tolkas som en utfästelse om garanti, om det var det du funderade över.

I övrigt kan jag hänvisa dig tillbaka till det ursprungliga svaret gällande undersökningsplikten och påföljderna för fel i vara.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1336)
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel

Alla besvarade frågor (91294)