Vad innebär force majeure?

2020-08-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Kan ni förklara vad Force majeure är?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I många avtal finns villkor om force majeure. Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. Force majeure används för att befria en avtalspart från skyldigheter vid exceptionella händelser som ligger utanför denna parts kontroll och som inte kunnat förutses när avtalet tecknades

Det är alltså en händelse som inte har kunnat förutses eller förhindras. En naturkatastrof som innebär att ett flyg inte kan avgå i utsatt tid är exempel på en force majeure-situation som ofta innebär att passagerarna inte har rätt till ersättning. Andra exempel på sådana händelser är krig, uppror, strejk eller myndighetsåtgärd. Även omfattande sjukdomsutbrott och nedstängning av arbetsplatser till följd av detta kan, beroende på avtalets formulering, omfattas.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1338)
2020-09-27 Rätten att återkräva egendom som bestulits och därefter hamnat i ny ägares hand.
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger
2020-09-13 Kan en person med demens skriva giltig fullmakt?

Alla besvarade frågor (84563)