Vad innebär ex officio och processbehörighet?

2019-07-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
i vilket sammanhang använder man begreppet ex officio ange ett exempel på när begreppet används. samt ett exempel på processbehörighet.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Ex officio innebär att en myndighet tar upp/inleder ett ärende på eget initiativ, exempelvis om Karolinska slarvat bort viktiga papper kan JO (justitieombudsmannen) på eget initiativ begära en utredning. Vid ex officio behöver alltså allmänheten inte anmäla någon myndighet, utan myndigheten tar tag i saken på eget initiativ.

Processbehörighet är rätten för en part att själv eller genom ombud agera i rättegång. Omyndiga personer har inte processbehörighet och därför måste företrädas av sin förmyndare. En omyndig person kan inte förmå rättshandlingar som t.ex. att ingå avtal. Sammanfattningsvis saknar personer processbehörighet när de inte kan förmå rättshandlingar.

Återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1041)
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler
2020-07-24 Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

Alla besvarade frågor (82733)