FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt22/07/2019

Vad innebär ex officio och processbehörighet?

i vilket sammanhang använder man begreppet ex officio ange ett exempel på när begreppet används. samt ett exempel på processbehörighet.

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Ex officio innebär att en myndighet tar upp/inleder ett ärende på eget initiativ, exempelvis om Karolinska slarvat bort viktiga papper kan JO (justitieombudsmannen) på eget initiativ begära en utredning. Vid ex officio behöver alltså allmänheten inte anmäla någon myndighet, utan myndigheten tar tag i saken på eget initiativ.

Processbehörighet är rätten för en part att själv eller genom ombud agera i rättegång. Omyndiga personer har inte processbehörighet och därför måste företrädas av sin förmyndare. En omyndig person kan inte förmå rättshandlingar som t.ex. att ingå avtal. Sammanfattningsvis saknar personer processbehörighet när de inte kan förmå rättshandlingar.

Återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare