Vad innebär ett testamente med full äganderätt?

2018-03-13 i Testamente
FRÅGA
Ang. testamente med full äganderätt. Vad händer efter makarnas bortgång om inte ett nytt testamente är skrivet. Vi har 2 gemensamma barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). För att enklare förstå vad ett testamente med full äganderätt innebär kan vi först titta på hur arvet fördelas enligt lag, dvs om inget testamente har upprättats.

När en gift person avlider görs en normalt bodelning innan arvsskiftet. Det som därefter tillfaller arvlåtaren, dvs den avlidne, ärver sedan arvlåtarens barn (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom arvlåtaren var gift tillfaller kvarlåtenskapen emellertid den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Maken innehar kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket betyder att maken inte kan testamentera bort egendomen. Vid den efterlevande makens död har arvlåtarens barn istället rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB). När den efterlevande maken avlider ärver barnen hela dennes kvarlåtenskap.

Jag tolkar det som att ni upprättat ett inbördes testamente där all kvarlåtenskap testamenterats med full äganderätt. Då ser fördelningen av arvet lite annorlunda ut än den som föreskrivs i lag. En efterlevande make som ärver sin avlidne makes kvarlåtenskap med full äganderätt kan testamentera bort egendomen. De gemensamma barnen har inte heller rätt till efterarv vid den efterlevande makens bortgång. Istället har barnen rätt till laglott. För att få ut sin laglott måste arvingarna påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten motsvarar hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren har två barn ärver barnen alltså en fjärdedel av kvarlåtenskapen vardera. Den andra hälften tillfaller den efterlevande maken.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (1704)
2018-06-21 Får jag testamentera en lägenhet med överlåtelseförbud?
2018-06-21 Villkorat testamente
2018-06-21 Gäller testamentet om det försvunnit?
2018-06-20 Om en person testamenterar en fastighet till en systerdotter är då även maken delägare?

Alla besvarade frågor (55541)