Vad innebär ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Om man har äktenskapsförord måste då t. ex min hustru betala mina skulder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). I en bodelning ingår giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods (7 kap 3 § ÄktB). Innebörden av att egendom görs till enskild, är att den inte kommer ingå i en bodelning.

Vid bodelningen ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods, att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap 2 § ÄktB). Vad som återstår av makarnas giftorättsgods sedan avdrag gjorts för att skulderna ska täckas ska läggas samman. Det sammanlagda värdet ska sedan delas lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB).

Äktenskapsförordets främsta funktion är att göra egendom till enskild och på så sätt undanta egendomen från en bodelning. Skulder som finns täcks av eventuellt befintligt giftorättsgods och inte av enskild egendom. Ett äktenskapsförord innebär inte nödvändigtvis att din hustru måste betala dina skulder. Vad ni kommit överens om i äktenskapsförordet spelar roll. Om ni där bestämt att viss egendom ska utgöra giftorättsgods, kan det leda till att skuldtäckning sker för den egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1058)
2020-02-27 Fråga om tolkning av äktenskapsförord
2020-02-19 Behöver jag ange belopp på konton i äktenskapsförord?
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (77459)