Vad innebär enskild egendom?

FRÅGA
Hej,Jag har blivit lurat av min make att skriva på följande bestämmelser på ett äktenskapsförord:All egendom som var och en av oss nu äger liksom all egendom som vi framledes kommer att förvärva skall inklusive avkastningen härav vara varderas enskilda egendom.Jag har svårt att förstå innebörden. Har vi gjort all egendom som förvärvat innan och under äktenskapet till enskild egendom? Vad ska ingå i en bodelning mellan oss vid skilsmässa respektive dödsfall? Med ordet enskild egendom räknas det med aktier, bankmedel, kontanter, frimärkssamling...etc?Tack på förhand
SVAR

Har ni gjort all egendom till enskild egendom?

Om erat äktenskapsord lyder som den gör i frågan innebär det att all er egendom är enskild egendom. Vid en bodelning är det endast giftorättsgods som ska ingå, i princip all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Om jag har förstått erat äktenskapsord rätt innebär det att all egendom är enskild och därav inte kommer att ingå i en bodelning.

Vad kan ingå i enskild egendom?

All egendom kan bli enskild egendom, till exempel genom ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vilket innebär att även aktier, bankmedel, kontanter etc är enskild egendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?