Vad innebär en projektanställning?

2021-07-09 i Anställningsformer
FRÅGA
HejJag har en provanställning som började i maj. Fick nu reda på att jag kommit in på min utbildning som jag sökte när jag var arbetslös innan. Den börjar i mitten av augusti. Jag förstår att jag inte har rätt till tjänstledigt då jag jobbat för kort tid. Tog ändå chansen och nämde detta för att se hur dom såg på det. Han erbjöd istället en projektanställning. Vad innebär detta i praktiken?Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en projektanställning innebär. Regler om anställningar m.m finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.

Projektanställning är en allmän visstidsanställning

Projektanställning som anställningsform är inte ett juridiskt begrepp, men det är en vanligt förekommande term. En projektanställning är en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt och utgör en tillåten anställningsform enligt 5 § LAS. Den allmänna visstidsanställningen innebär att arbetsgivaren får anställa en arbetstagare för tidsbegränsad anställning utan några särskilda skäl för tidsbegränsningen.

En allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod (5a § första punkten § LAS).

Detta gäller vid upphörande av en allmän visstidsanställning

En tidsbegränsad anställning kännetecknas av att den i princip är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid. En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när anställningstiden gått ut eller när arbetet är slutfört om inte något annat har avtalats (4 § LAS). Det krävs då inte någon saklig grund för uppsägningen.

En arbetstagare som har en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare och som inte kommer att få en fortsatt anställning när anställningstiden upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång (15 § LAS). En förutsättning för rätten till ett sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos denna arbetsgivare i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om anställningstiden skulle vara så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet i stället lämnas när anställningen börjar.

Det finns inte någon skyldighet för arbetsgivaren att lämna besked om det skulle vara så att arbetstagaren erbjuds fortsatt anställning hos arbetsgivaren i samband med att den pågående anställningen ska sluta. Dock måste det vara uppenbart att den erbjudna anställningen kommer att godtas av arbetstagaren.

Anställningen kan även upphöra innan anställningstidens utgång om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS). Detsamma gäller om arbetstagaren grovt misskött sig (18 § LAS).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är projektanställning en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt. Det krävs inga särskilda skäl för tidsbegränsningen vid en sådan anställning. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod. En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när anställningstiden har gått ut eller när arbetet är slutfört. Anställningen kan dock upphöra även innan anställningstidens utgång om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren eller arbetstagaren grovt misskött sig.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?