FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt26/09/2017

Vad innebär en nöjdförklaring av dom?

Hej, jag har meddelats en dom i ett brottmål, av TR, det är ett par veckor kvar innan domen vinner laga kraft.

I domen ingår samhällstjänst, om jag "nöjdförklarar" mig med domen, vad händer då, ändras någon förutsättning

för en ev överklagan från åklagarens sida? Eller kan åklagaren överklaga såsom vanligt?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du nöjdförklarar dig med en dom innebär det att du inte längre kan överklaga domen, och att påföljden kan verkställas direkt. I normalfallet väntar man med att verkställa straffet tills att överklagandetiden har gått ut. Men om den dömde avger en nöjdförklaring får den dömde börja avtjäna sitt straff direkt, innan överklagandetiden har gått ut, se 38 kap. 1 § brottsbalken. I ditt fall då du fått samhällstjänst utdömt innebär det att du kan få börja jobba av dina timmar. Nöjdförklaringen påverkar bara din rätt att överklaga domen, åklagaren kan fortfarande överklaga domen inom överklagandetiden. Nöjdförklaringen är till för att du som dömd, om du är nöjd med domen, ska slippa vänta ut överklagandetiden för att kunna ”göra bort” ditt straff.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare