Vad innebär en nöjdförklaring av dom?

2017-09-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har meddelats en dom i ett brottmål, av TR, det är ett par veckor kvar innan domen vinner laga kraft.I domen ingår samhällstjänst, om jag "nöjdförklarar" mig med domen, vad händer då, ändras någon förutsättningför en ev överklagan från åklagarens sida? Eller kan åklagaren överklaga såsom vanligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du nöjdförklarar dig med en dom innebär det att du inte längre kan överklaga domen, och att påföljden kan verkställas direkt. I normalfallet väntar man med att verkställa straffet tills att överklagandetiden har gått ut. Men om den dömde avger en nöjdförklaring får den dömde börja avtjäna sitt straff direkt, innan överklagandetiden har gått ut, se 38 kap. 1 § brottsbalken. I ditt fall då du fått samhällstjänst utdömt innebär det att du kan få börja jobba av dina timmar. Nöjdförklaringen påverkar bara din rätt att överklaga domen, åklagaren kan fortfarande överklaga domen inom överklagandetiden. Nöjdförklaringen är till för att du som dömd, om du är nöjd med domen, ska slippa vänta ut överklagandetiden för att kunna ”göra bort” ditt straff.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1181)
2021-08-01 Vad krävs för att kunna göra en polisanmälan?
2021-07-31 Vad är "prosecutorial discretion" på svenska?
2021-07-31 Utsatt för brott, vad ska jag göra nu?
2021-07-31 Absolut åtalsplikt

Alla besvarade frågor (94603)