FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer14/12/2018

Vad innebär en intermittent anställning, även kallad timanställning?

Har fått ett anställningsavtal skickat till mig som gäller visstidsanställning. Tycker den är diffus och skulle behöva hjälp med att få förklarat vad som gäller svart på vitt.

"Uppgifterna gäller för visstidsanställning per tillfälle fr.o.m 2019-01-13 t.o.m 2019-02-28.

Visstidsanställning per tillfälle innebär att nytt anställningsförhållande inträder vid varje kallelse och under mellanliggande perioder föreligger inte någon anställning. Vid dessa visstidsanställningar kommer inget skriftligt anställningsavtal att upprättas utan grunduppgifterna och tjänstgöringsunderlaget utgör det skriftliga underlaget för anställningen."

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Tillämplig lag

Då din fråga rör anställning kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Du har fått en behovsanställning

Inom juridiken kallas det en intermittent anställning, och i vardagligt tal brukar det benämnas tim- eller behovsanställning.

Du har ingen tillsvidareanställning, du har inga fasta timmar där du måste jobba, utan du får erbjudanden om jobb på förfrågan av din arbetsgivare och du har rätt att tacka nej till varje sådant erbjudande om jobb. Erbjudanden kan börja komma 2019-01-13.

Varje gång du jobbar anses du inneha en allmän visstidsanställning, som upphör att gälla vid varje arbetsdags slut. När du kommer till arbetsplatsen får du en visstidsanställning och när du går hem för dagen upphör densamma (5 § första punkten LAS).

Efter 2019-02-28 kommer du inte få några fler erbjudanden om jobb, förmodligen för att företagets behov av extra behovspersonal då försvunnit.

Det påverkar din rätt till förmåner och framtida möjligheter till tillsvidareanställning

När du inte jobbar anses du inte vara anställd på företaget och du omfattas då inte heller av LAS. Det är då inte säkert att du har rätt till eventuella löneökningar, förmåner osv.

Det får även stor betydelse vid inlasningsregeln, som innebär att en visstidsanställning automatiskt övergår i en tillsvidareanställning när arbetstagaren jobbat hos arbetsgivaren i mer än två år under en femårsperiod (5a första stycket LAS).

Det tar alltså betydligt längre tid för dig att nå upp i två år, eftersom alla dagar du inte jobbar inte räknas.

Några avslutande ord

Jag hoppas att det bringade klarhet i dina funderingar. Om inte, är du välkommen att skriva en kommentar nedanför eller skicka in en ny fråga.

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?