FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt10/07/2019

Vad innebär en framtidsfullmakt?

Hej!

Gäller ett testamente som en fullmakt?, om inte hur ska min far göra för att jag ska få en sådan?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som din far kan upprätta för att bestämma hur hans kvarlåtenskap ska fördelas och kan inte upprättas för att utgöra en fullmakt.

Det finns olika varianter av fullmakter som din far kan upprätta. Den fullmakt som i detta fallet kan komma att bli mest aktuell är en s.k framtidsfullmakt och bestämmelser om denna regleras i en särskild lag, Lag om framtidsfullmakter.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt träder i kraft när din far är oförmögen att själv se över sina ekonomiska eller personliga angelägenheter och kan genom fullmakten välja en eller flera som får lov att företräda honom i dessa angelägenheter (1 § Lag om framtidsfullmakter).

Vilka formkrav behöver vara uppfyllda?

- Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt

- Den ska vara skriftlig

- Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare (den/dem som ska få företräda din far)

- Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar

- Fullmakten ska bevittnas av två personer.

- Den som står skriven som fullmaktshavare får inte vara vittne

När börjar fullmakten att gälla?

Fullmakten börjar gälla om och när din far drabbas av en sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande och tillståndet är varaktigt (9 § första stycket Lag om framtidsfullmakter). Det är då fullmaktshavaren som bedömer om ett sådant tillstånd har inträtt eller domstol om din far har angivit detta i fullmakten (9 § andra stycket Lag om framtidsfullmakter).

Som huvudregel fortsätter även fullmakten att gälla efter att din far har gått bort. Det behöver framgå i fullmakten om den ska förlora sin verkan efter din fars död.

Hur kan din far gå tillväga för att upprätta en framtidsfullmakt?

Det finns ingen generell mall för hur en framtidsfullmakt ska se ut men om din far önskar upprätta en framtidsfullmakt kan han eller du hämta en färdig mall här. Det går även bra att boka tid med en av våra jurister för att få hjälp med detta vilket ni kan göra här.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000