Vad innebär en arvsavsägelse i Finland?

FRÅGA
Hej.Om min far har avsagt ett arv från Finland för många år sedan, vad händer med detta nu när han gått bort? Bosatt i Sverige.Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med det arv din far avsagt sig nu när han gått bort. I mitt svar utgår jag ifrån att den person som far skulle ärvt ifrån fortfarande är i livet och är bosatt i Finland. De finska arvsreglerna är ganska lika de svenska arvsreglerna, men några undantag. Dessutom har de arvsskatt i Finland, vilket avskaffats i Sverige. Reglerna kring detta finns i den Finska Ärvdabalken (FÄB) och den Finska Lagen om skatt på arv och gåva (ArvsskatteL).

Vem träder i din fars ställe?
En effektiv arvsavsägelse i Finland innebär att de personer med istadarätt ärver efter arvlåtaren istället. De personer som har istadarätt är de som skulle ärvt efter arvlåtaren om din far avlidit före arvlåtarens död. Jag utgår ifrån så är fallet, eftersom din far gått bort, vilket gör att hans avsägelse inte gör någon skillnad mot vad som hade hänt ändå nu när han gått bort. Detta skiljer sig lite från de svenska reglerna, för i Sverige så innebär en arvsavsägelse som utgångspunkt att även avsägarens arvingar skärs av från möjligheten att ärva.

I första ledet är det din fars bröstarvingar, det vill säga du och dina syskon, som träder in i er fars ställe efter hans avsägelse (FÄB 2:1).

Kan du göra en arvsavsägelse?
Du kan avsäga ditt arv om du inte vill ha någon del av det. Detta ska göras skriftligen till arvlåtaren, det vill säga den person du har rätt att ärva (FÄB 17:1). Det går även att göra en arvsavsägelse efter arvlåtarens död, viket också ska göras skriftligen och innan du haft hand om någonting i dödsboet efter den du har rätt att ärva från (FÄB 17:2 a).

Hur påverkar en arvsavsägelse arvsskatten?
I Finland kan en avsägelse av arv skattemässigt vara effektiv eller ineffektiv. Du gör en effektiv arvsavsägelse om du aldrig befattat dig med arvet och om avsägelsen gjordes utan villkor, exempelvis villkor om att en viss person ska få motta arvet i ditt ställe. Då slipper du även att betala arvsskatt, eftersom skattskyldigheten går över till den som ärver istället. Arv beskattas nämligen alltid så länge arvlåtaren (den som efterlämnar sig arvet) eller arvtagaren (den som mottar arvet) är bosatta i Finland då arvlåtaren avlider (Arvsskattelagen 4-5 §§). Har du några barn så kommer de att träda i ditt ställe, och om du inte har egna barn så ärver dina eventuella syskon och deras barn din del av arvet.

Om du vill avsäga dig arvet kan det från skattemässiga hänseenden vara en god idé att göra avsägelsen så snart som möjligt, så slipper du eventuella felaktiga skattebeslut som sedan måste överklagas.

Med detta hoppas jag att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (935)
2021-06-21 Testamente eller gåvobrev, fördelar och nackdelar?
2021-06-20 Vad har särkullsbarns arvsrätt samt har de rätt att överta talan i domstol?
2021-06-18 Upprätta en familjestiftelse genom testamente
2021-06-17 Kan våra föräldrar ge bort eller testamentera bort hela vårt barndomshem till min bror?

Alla besvarade frågor (93293)