Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?

2020-09-20 i Make
FRÅGA
Hej jag är särkullbarn och desto mer jag läser angående arv desto mer förvirrad blir jag. Min mamma var gift med en man (inte min pappa) nu när Mamma har gått bort så hade jag och mina syskon tänkt låta hennes man bo kvar i "orubbat bo" men som nu har jag förstått så betyder det att han har fri förfoganderätt och kan då i praktiken sälja boendet och alla tillgångar och tex resa upp alla pengar. Stämmer det eller har jag fått det om bakfoten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om efterlevande makes arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Efterlevande makens arvsrätt

Om den avlidna är gift vid dennes död, så är huvudregeln att den efterlevande maken ärver den avlidna maken med fri förfoganderätt – detta gäller dock inte när man har särkullbarn. Har man särkullbarn så ärver dessa deras förälder direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Särkullbarn kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, som i detta fall för att låta maken sitta kvar i s.k. orubbat bo (3 kap. 9 § ÄB). Vid sådant arvsavstående ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt.

Fri förfoganderätt

Att ärva med fri förfoganderätt innebär att mottagaren får disponera över egendomen hur denne än önskar, dock med vissa undantag. Det är inte tillåtet att testamentera bort egendomen eller skänka bort en stor del genom gåva vilket är att jämställa med testamente.

Detta innebär alltså att den efterlevande maken, som du skriver i din fråga, får sälja egendomen och resa upp alla pengar – det finns alltså en risk att maken spenderar upp hela arvet och att det inte finns någonting kvar att fördela vid dennes död.

För att sammanfatta så är det alltså möjligt för den efterlevande maken att spendera upp all den egendom som denne har ärvt med fri förfoganderätt. För att ni ska vara säkra på att få ert arv, så kan ni kräva ut er laglott som utgör hälften av arvslotten – detta innebär i praktiken att ni bara avstår från hälften av ert arv till fördel för den efterlevande maken.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (464)
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?
2021-03-20 Makas rätt till arv trots avliden make
2021-03-18 Makes arvsrätt, efterarv och särkullbarn

Alla besvarade frågor (91191)