Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?

2020-10-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning? Varför är någon kallad till det? Det gäller ett brottmål och huvudförhandling är satt längre fram.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att börja med att förklara vad en bevisupptagning är för något, innan jag beskriver varför en person blir kallad till en sådan och vad det innebär.

Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB) i mitt svar.

Vad är en bevisupptagning?

När parterna i brottmålet presenterar bevisning för domstolen så kallas det för bevisupptagning.

Som huvudregel ska det ske vid själva huvudförhandlingen, på grund av omedelbarhetsprincipen (30 kap. 2 § första stycket och 35 kap. 8 § RB). Enligt principen ska domstolen bara grunda sin bedömning av målet på det som har lagts fram under rättegången (30 kap. 2 § första stycket RB).

I undantagsfall kan bevisningen dock tas upp vid ett särskilt möte i domstolen, istället för vid huvudförhandlingen. Det kallas då för bevisupptagning utom huvudförhandling (35 kap. 8 § och 35 kap. 9 § RB).

Det kan till exempel bli aktuellt om målet är omfattande och en separat bevisupptagning därmed kan göra att själva huvudförhandlingen går att genomföra mer effektivt (45 kap. 13 § första stycket RB).

Det kan bland annat också ske om ett vittne inte kommer att kunna närvara vid rättegången (36 kap. 19 § RB).

Varför blir en person kallad till en bevisupptagning utom huvudförhandling?

En person kan bli kallad till en bevisupptagning utom huvudförhandling om hen är part i brottmålet (45 kap. 13 § första stycket och 45 kap. 15 § RB). Parter är åklagaren, den tilltalade och eventuellt målsäganden.

En person kan också bli kallad om hen ska uttala sig som vittne eller expertvittne vid bevisupptagningen.

Det finns alltså flera möjliga anledningar till att en person blir kallad.

Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning utom huvudförhandling?

Personen som har blivit kallad bör ha fått information om vad som händer om personen inte dyker upp vid bevisupptagningen.

Till exempel kan personen få betala ett vite om hen inte kommer dit. Personen kan också bli hämtad av polisen.

Sammanfattning

När parterna presenterar bevis för domstolen vid ett annat tillfälle än vid huvudförhandlingen så kallas det för bevisupptagning utom huvudförhandling.

En person kan bli kallad till en sådan om hen är part, vittne eller expertvittne i brottmålet. Vad kallelsen innebär beror på vad anledningen är till att personen har blivit kallad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (369)
2021-04-18 Avlyssning av advokatsamtal
2021-03-31 Bortom rimligt tvivel?
2021-03-27 Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis
2021-03-11 Vart tar bevismaterial (videoförhör) vägen efter färdig rättegång?

Alla besvarade frågor (91388)