Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

Fråga om häktning vid allvarlig brottslighet. Det står i 24 kap. rättegångsbalken att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år, så ska den som på sannolika skäl är misstänkt häktas om det inte är "uppenbart" att skäl för häktning saknas. Jag har läst att i situationer när den misstänkte är allvarligt sjuk eller är intagen på kriminalvårdsanstalt kan det det vara uppenbart att skäl för häktning föreligger.

Fråga: Finns det andra omständigheter än allvarlig sjukdom och fängelsevistelse som kan innebära att det är uppenbart att det saknas skäl till häktning vid sådana brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som du skriver så finns en presumtion för häktning vid brott som föreskriver minst två år(rättegångsbalken 24:1). Det innebär att häktning ska ske om det inte uppenbarligen saknas skäl för häktning. Regeln motiveras med att att det nästan alltid finns en flyktrisk eller en risk att den misstänkte förstör utredningen vid dessa brott.

Uppenbart att skäl för häktning saknas

För att det uppenbart ska saknas skäl för häktning krävs att ingen av häktningsgrunderna flyktfara, kollusionsfara(riskerar att förstöra utredningen) eller fara för återfall är uppfyllt. I propositionen till regeln(1986/87:112) nämns endast de exempel som du tagit upp här, allvarlig sjukdom och fängelsevistelse. Men de är endast exempel och ingen uttömmande lista, och det skulle alltså kunna ske andra situationer där det blir uppenbart att skäl för häktning saknas.

Jag känner inte till något exempel på en annan situation men faktorer som kan vara avgörande är ålder, dålig hälsa och hur stor risken är att man lämnar landet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel SandströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”