Vad innebär culparegeln?

2021-01-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej undrar om ni kan förklara vad culpa regeln e ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Culparegeln är en huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. För att skadeståndsansvar ska uppstå krävs i allmänhet åtminstone vårdslöst eller oaktsamt handlande (kallas även för culpa) från skadevållarens sida. Så utgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (639)
2021-03-03 Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt enligt produktansvarslagen?
2021-03-03 Kan man få ersättning för en svidande brännskada orsakad av en produkts säkerhetsbrist?
2021-02-28 Är kompis som lånat min bil skyldig att betala självrisk efter att han krockat den?
2021-02-28 Utmätning skadestånd

Alla besvarade frågor (89945)