FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt01/12/2020

Vad innebär culparegeln?

Hej! Vad är culparegeln för nåt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Culparegeln är en huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. För att skadeståndsansvar ska uppstå krävs i allmänhet åtminstone vårdslöst eller oaktsamt handlande (kallas även för culpa) från skadevållarens sida. Så utgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Vänligen,

Siva ArifRådgivare
Hittade du inte det du sökte?