Vad innebär att man inte får testamentariskt förfoga över arvet?

Hej, min man och jag har tagit hjälp att upprätta ett testamente för ett tag sedan. Den jurist vi använde går inte att få tag i längre. Vi undrar över en formulering. Citerar:

"Den av oss som överlever den andre skall med undantag för bröstarvinges laglott (vi har vars 2 särkullsbarn), med fri förfoganderätt erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande maken skall i första hand tillskiftas den först avlidnes andel i ... (gemensam fastighet, bolag, lösöre). Vad den först avlidne maken genom detta testamente erhåller, skall denne således inte ha rätt att testamentariskt förfoga över. "

Vad betyder och innebär den sista meningen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska nedan förklara vad den sista meningen i ert testamente bör tolkas.

"Vad den först avlidne maken genom detta testamente erhåller, skall denne således inte ha rätt att testamentariskt förfoga över"

Denna mening i testamentet syftar till att förklara vad innebörden av fri förfoganderätt är. Så som ert testamente är formulerat så kommer den efterlevande maken att ärva den först avlidne maken med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att denne får förfoga/disponera över egendomen men att arvstagaren inte får testamentera bort egendomen eller ge bort den i gåva och därmed minska arvet för den först avlidnes särkullbarn i väsentlig mån (se 3 kap 2 Ärvdabalken).

Att testamentera på så vis som ni har gjort är inget ovanligt, det är en vanlig lösning för att det ska bli så rättvist som möjligt för både efterlevande make, särkullbarn och eventuella gemensamma barn. Skulle den efterlevande maken istället ha ärvt med full äganderätt så kan denne både testamentera bort och ge bort arvet i gåva och särkullbarnen skulle inte ha efterarvsrätt när även den efterlevande maken går bort.

Genom att testamentera på det sätt som ni gjort kan era respektive särkullbarn få ta del av arvet från er även när den efterlevande maken går bort. De intar då ställning som dödsbodelägare i det framtida dödsboet hos den efterlevande maken.

Vill ni ha mer förtydligande kring detta, ring vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533 300 04.

Vänligen,

Johanna MatsdotterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”