Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?

2021-04-09 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag har tänkt på olika ord som jag läser i media, speciellt nu kring sexualbrott där det inte finns fällande domar. Är ord som "oskyldig" och "friad" är rätt att använda när en förundersökning lags ner?Om en utredning läggs ner, är den brottsmisstänkte "friad", "oskyldig"? För att bli "friad" behöver ett fall komma upp i domstol? För att kunna säga att en misstänkt är oskyldig behöver ett fall prövas? Mina juridiska kunskaper är knappa.Min fråga är alltså, vad är rätt att säga om person som inte är dömd för att det inte funnits bevis nog?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så är det ofta skillnad på den juridiska betydelsen av vissa termer och användningen av dessa termer i allmänspråklig mening. Det kan alltså skilja sig i vad en viss term rent juridiskt innebär, och hur den används i exempelvis media.

Friad
I juridisk mening innebär att bli friad att det har fallit en friande dom. I domstol kan man alltså antingen bli friad eller fälld. Att bli friad innebär helt enkelt att man inte blir dömd för det brott man står misstänkt för - för att bevisen är otillräckliga och därmed inte kan leda till en fällande dom.

Oskyldig
I Sverige är en grundläggande straffrättslig/processuellrättslig princip den så kallade oskyldighetspresumtionen. Denna princip är till exempel reglerad i artikel 6.2 Europakonventionen. Principen innebär att den som är anklagad för brott ska betraktas som oskyldig tills dess att hans skuld har blivit lagligen fastställd. Man är alltså skyldig först om domstolen har dömt att den misstänkte är skyldig. Men fram tills dess är man att betraktas som oskyldig.

Sammantaget
Om en förundersökning läggs ner innebär det att åklagaren inte kommer väcka åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Därmed kommer varken en friande eller fällande dom att avläggas. Personen kommer därmed i juridisk mening inte att vara friad, utan kommer istället att betraktas som oskyldig.

Det ska dock framhållas att förundersökningen ju kan öppna igen om det framkommer fler bevis som gör ett åtal möjligt. En nedlagd förundersökning innebär ju inte en dom i sig och som vinner rättskraft, utan möjligheten finns alltså att ärendet hamnar i domstol tillslut ändå och att personen där då kan bli antingen friad eller fälld.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96505)