FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende30/05/2020

Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?

Jag vill köpa ett fritidshus, och jag märker att de flesta hus säljs som "arrenderätt". Vad händer när arrendetiden tar slut? Och vad innebär det att köpa den här typen av ägandeform?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om arrenderätt regleras i Jordabalken (JB).

Arrenderätt är en nyttjanderätt till del av mark

Arrende är när en fastighetsägare eller jordägare upplåter nyttjanderätt till en del av sin mark mot vederlag (8 kap. 1 § JB). Arrenderätt innebär att nyttjanderättshavaren (arrendatorn) har rätt att disponera jordägarens mark. Du kommer inte att äga marken utan istället arrendera denna från ägaren, d.v.s. betala en arrendeavgift för att få lov att disponera marken. Du kan även uppföra egen egendom, t.ex. en byggnad eller anläggning, på marken.

Det finns olika typer av arrende (8-11 kap. JB). Samtliga arrendeformer gäller att avtalen ska löpa på en bestäm tidsperiod, förutom lägenhetsarrende (8 kap. 5 § JB). Har du och din avtalspart inte angivit någon bestämd löptid är utgångspunkten att avtalet löper på fem år (9 kap. 2 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 § JB). Jordbruksarrende som innefattar bostad för arrendatorn (gårdsarrende) och bostadsarrende har en tvingande minimitid på fem år för upplåtelsen (9 kap. § 2 andra stycket). Det innebär att upplåtelsen löper på minst en femårsperiod om du ska använda fritidshuset som din bostad.

Det råder avtalsfrihet mellan dig och fastighetsägaren/jordägaren

Man ingår ett skriftligt avtal för att få arrenderätt. När den föreskrivna arrendetiden löpt ut, upphör arrenderätten. Detta gäller om arrendeavtalet inte sägs upp. Det finns dock möjlighet att förnya avtalet eller skriva ett nytt med nya villkor, när den föreskrivna tiden för arrenderätten tagit slut. Avtal om arrende kan även träffas på livstid (10 kap. 2 § och 11 kap. 1 §).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal KryouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”