Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?

2021-04-08 i Övrigt
FRÅGA
Hej Lawline,Gällande lojalitetsplikten (eller liknande begrepp); gäller det endast immateriell lojalitet så som att tala illa om företag eller gäller den även vid sabotage av arbetsredskap och liknande? Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du frågar om vad arbetstagarens lojalitetsplikt i arbetsrätten egentligen innebär och vad denna plikten innefattar.

Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?

Huvudregeln är att alla arbetstagare är bundna av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare under och i vissa fall efter anställningen. Lojalitetsplikten ingår oftast automatiskt som en del av anställningen och innebär att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sina egna intressen. Arbetstagaren ska undvika situationer där denne kan riskera illojalitet eller orsaka skada gentemot arbetsgivaren. Inom lojalitetsplikten ingår även en upplysningsplikt, vilket innebär att arbetstagaren självmant ska upplysa om situationer som är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Tystnadsplikten gäller även och den innebär att arbetstagaren har en långtgående plikt att inte tala om arbetsgivarens angelägenheter. Detta följer av kollektivavtal eller underförstått av anställningsavtalet, men även i vissa fall genom offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad händer om arbetstagaren bryter mot lojalitetsplikten?

Lojalitetsplikten följer av anställningsavtalet och att inte följa lojalitetsplikten betyder att en bryter mot anställningsavtalet. Att bryta mot anställningsavtalet kan i sin tur innebära att arbetstagaren bryter mot lagen om anställningsskydd (LAS), vilket kan medföra uppsägning av personliga skäl eller avsked (7 § och 18 § LAS). Enligt lagen om företagshemligheter (FHL) kan en arbetstagare som röjer eller utnyttjar en företagshemlighet bli skadeståndsskyldig (5-10 § FHL). Det är därför viktigt att arbetstagaren både under och efter anställningen iakttar lojalitetsplikten.

Sammanfattning

För att svara på din fråga innebär detta att lojalitetsplikten inte innefattar skadegörelse av arbetsredskap, utan endast arbetstagarens skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna och inte röja arbetsgivarens inre angelägenheter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96380)