Vad innebär ansvarsgrundande passivitet?

2020-10-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
hej, jag förstår inte riktigt vad som åsyftas när det står ''aktiv handling eller ansvarsgrundande passivitet''. om jag ska göra en skadeståndsbedömning på detta när någon slår en, menar man då att det är en aktiv handling? Vad finns för exempel på ansvarsgrundande passivitet? vill gärna vara anonym.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att beskriva vad som menas med aktivt och passivt handlande som kan leda till skadeståndsansvar. Viktigt att notera är att det förutom en aktiv eller passiv handling dessutom bl.a. krävs att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen/passiviteten och skadan.

Vad innebär en aktiv handling?

En aktiv handling innebär, precis som du antyder, när en person aktivt gör något, exempelvis som att slå. Det vanligaste är att skadeståndsansvar grundas på aktiva handlingar, dvs när en person har gjort något som är skadeståndsgrundande.

Vad innebär ansvarsgrundande passivitet?

Passivitet, eller underlåtenhet att handla, kan också vara skadeståndsgrundande men är ovanligare fall än de aktiva skadeståndsgrundande handlingarna. För att passivitet ska vara ansvarsgrundande krävs att det finns en plikt att handla. En sådan plikt kan grunda sig antingen på att det finns en lag eller förordning som ålägger mig ansvar att handla, ett avtal där jag åtagit mig att agera mot tredje man eller att jag själv framkallat en fara för annan som jag underlåter att förhindra.

Ett exempel på ansvarsgrundande passivitet i lag är en förälders garantansvar för sitt barn. En förälder ska hindra att barnet orsakar skada för någon annan, och föräldern ska svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken).

Ett exempel på ansvarsgrundande passivitet genom avtal att agera mot tredje man kan vara en badvakt som är passiv och inte ingriper trots att denna enligt avtalet har åtagit sig ett ansvar att agera.

Ett exempel på ansvarsgrundande passivitet när man själv framkallat fara för annan kan vara om man grävt en stor grop men man underlåter att förhindra skada för andra genom att exempelvis märka ut och varna för gropen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (644)
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?
2021-04-14 Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin
2021-04-11 Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?
2021-03-31 Boka en rättsutredning

Alla besvarade frågor (91362)