FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet28/02/2018

Vad ingår vid fastighetsköp?

Hej! Jag har nyligen flyttat in i ett hus, där det finns bubbelpool, men det ingick tydligen inte säger de nu (7 dagar efter att vi flyttat in), har de rätt att bara kliva in och hämta denna? Har vi rätt att ta ut hyra för förvaring under den tid bubbelpoolen står här, och får man välja beloppet själv?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om fast egendom finns i jordabalken. Har ni inte kommit överens om något avseende föremålen vid köpet gäller följande.

Av din fråga framgår inte om bubbelpoolen finns inne i huset eller utanför huset, på fastigheten (marken). Sålunda behandlar jag båda fallen.

Utanför huset

För att inkluderas vid köp, krävs det att bubbelpoolen har anbragts inom fastigheten, vilket innebär att det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten (2 kap. 1 § jordabalken). Föremålet måste även vara avsett att finnas där mer permanent eller under en längre tid. Här får man titta på vad fastighetsägaren hade som avsikt då han tillförde föremålet till fastigheten. Förmodligen avsåg de att bubbelpoolen skulle nyttjas under en längre tid.

Inne i huset

För att inkluderas vid köp, krävs det att bubbelpoolen är monterad/installerad för stadigvarande bruk (byggnadstillbehör - 2 kap. 2 § jordabalken). Detta är en bedömning från fall till fall. Var bubbelpoolen fastmonterad talar mycket för att den ska tillhöra fastigheten.

Hemfridsbrott

Av 4 kap. 6 § brottsbalken framgår att en person som olovligen tränger in i eller kvarstannar i någon annans bostad ska dömas för hemfridsbrott.

Egenmäktigt förfarande & stöld

Den som olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något.

I detta fall skulle det fallet, att de tar bubbelpoolen, kunna utgöra egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken) om de rubbar er besittning, alternativt stöld (8 kap. 1 § brottsbalken) om de tar bubbelpoolen med sig för att tillägna sig poolen.

Slutsats

Bubbelpoolen hör alltså till bostaden/fastigheten eftersom den ingick i köpet. De ha rinte rätt ta ta den åter.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000