Vad ingår i rättegångskostnaderna och vad sker om min motpart inte kan betala mina rättegångskostnader?

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om rättegångskostnader. Om en person stämmer mig och jag anlitar en advokat och vinner målet. Då ska den personen som förlorar betala rättegångskostnader men om den personen är helt utblottad och inte har några pengar, vad händer då? Så här skriver hans juridiska ombud: XX har sedan tidigare varit utsatt för utmätning med konstaterande att utmätningsbara tillgångar saknas, han är fattigpensionär som i våras fått pacemaker inopererad, så kostnaden för sin processföring kommer att stanna på Y.Är det så att jag får ta alla rättegångskostnader och vilka är de i så fall? Mina advokatkostnader och vad mer?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår att du sitter i en väldigt jobbig situation och skall försöka hjälpa dig efter bästa förmåga!

De lagar som vi kommer att behöva gå in och titta i är rättegångsbalken och utsökningsbalken.

En person som förlorar en rättegång kan precis som du säger bli skyldig att betala den vinnande partens rättegångskostnader (18 kap. 1 § Rättegångsbalken).

Har parten försäkring?

Hur parten skall betala denna rättegångskostnad kan se olika ut. Har personen en hemförsäkring kan såväl partens egna kostnader som dina kostnader för rättegången täckas av något som heter rättsskyddsförsäkring som ingår i hemförsäkringen. Denna försäkring täcker normalt 80% av kostnaderna.

Vad sker om parten inte betalar kostnaderna?

Är det dock så att parten inte har någon försäkring och inte har några pengar så kan man vända sig till kronofogden. En dom vinner nämligen en exekutionstitel när den inte längre kan överklagas (3 kap. 1 § Utsökningsbalken). Detta innebär att då får verkställande av domen ske, alltså man får lov att kräva in sina pengar. Undantag från denna huvudregel kan vara att betalningsdomar, alltså att hen skall betala dig pengar kan ske direkt (3 kap. 6 § Utsökningsbalken).

När du då inte får dina pengar kan du gå till kronofogden, som kan göra en utmätning på din motparts tillgångar (4 kap. 1 § Utsökningsbalken). Vilket innebär att kronofogden kommer se över din motparts tillgångar och sälja av dem för att täcka din motparts skuld till dig.

Om han inte har några tillgångar

I din fråga antyds dock att personen inte heller har något av värde i hemmet utan saknar tillgångar. Personen riskerar därmed att hamna i personlig konkurs (1 kap. 2 § Konkurslagen). För att din motpart skall bli av med kostnaderna kommer då skuldsanering bli aktuellt. Ifall skuldsanering inleds finns det stor risk för att du inte kommer kunna få dina rättegångskostnader betalda. För mer information om detta rekommenderar jag kronofogdens hemsida.

Vilka är rättegångskostnaderna?

De kostnader som man räknar som rättegångskostnader är dina egna kostnader för processen men också som du säger kostnader till din advokat. Kostnader för domare, lokaler med mera är sådant som inte omfattas av rättegångskostnaderna.

Slutsatsen

Utgångspunkten är att du skall få dina rättegångskostnader betalda. Du kan också be kronofogden om hjälp för att få dina pengar. Är det dock så att det inte finns några pengar kvar hos din motpart utan hen har endast skulder så finns det stor risk att dina pengar uteblir. De utgifter som ingår i ordet rättegångskostnader är dina egna kostnader och din advokats kostnader. Vilket i så fall blir det du måste betala om du inte kan få rättegångskostnaderna betalda av din motpart.

Jag hoppas nu att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga och att allt löser sig för dig! Har du några fler tankar eller funderingar så tveka inte på att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänligen,

Josefine Bågholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (247)
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?

Alla besvarade frågor (97696)