Vad ingår i en bodelning - vad får vardera make undanta?

2019-07-16 i Bodelning
FRÅGA
Vad händer med grejer som jag hade innan vi gifta. Till ex. fotoutrustning, fiskegrejer-samling, verktyg,etc.Är det ingår i bodelning eller inte?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om äktenskapsupplösning och bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Din fråga gäller vad som händer vid en bodelning med den egendom du hade innan du ingick äktenskap. I mitt svar kommer jag därför förklara vad som händer med makars egendom när ett äktenskap upplöses och hur makarnas egendom då fördelas.

Bodelning

Vid en bodelning ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom är sådant som makarna tidigare avtalat om i ett äktenskapsförord eller testamente, eller sådant som den ene maken fått genom gåva eller testamente med förbehållet att det skulle vara den enes makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

I din fråga nämner du inte om sakerna var dina enskilda, om du exempelvis fått dessa genom gåva eller testamente med villkoret om att det skulle vara din enskilda egendom. Det finns dock andra fall där egendom kan vara enskild, se (7 kap. 2 § ÄktB).

Vad händer med egendom som jag hade innan jag gifte mig, kommer det ingå i en bodelning?

Beroende på om sakerna du nämner i frågan var enskild egendom eller inte blir svaret olika. Om det var enskild egendom kommer sakerna inte ingå i en bodelning. Om det däremot inte är enskild egendom, utan giftorättsgods kommer sakerna ingå i en bodelning. Enskild egendom är alltså "motsatsen" till giftorättsgods.

Däremot får den ena maken i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som denne uteslutande använt för sitt personliga bruk, samt fått genom personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB). Alltså, om sakerna du nämner, uteslutande endast har använts av dig personligen eller att du har fått dem som personlig present, kan det finnas en möjlighet att du vid en bodelning kan få undanta dessa saker.

Undantaget från denna bestämmelse är om det ekonomiska värdet på den egendom som den ena maken använt för personligt bruk och vill undanta är oskäligt. Vad som är skäligt att undanta vid en bodelning görs efter en bedömning i varje enskilt fall. Där man bl.a. tittar på makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Huvudregeln vid en bodelning är annars att makarna får hälften var (hälftendelningsprincipen) av giftorättsgodset (11 kap. 3 § ÄktB).

Värt att tillägga är att varje make har rätt att få önska att ha kvar sin egen egendom, eller delar av denna vid en bodelning som huvudregel (11 kap. 7 § ÄktB). I ditt fall kan du alltså önska att få behålla de saker du nämnt, ska vara dina egna vid en bodelning.

Sammanfattning

All egendom som inte är enskild egendom ska ingå i en bodelning, även sådan egendom makarna hade innan de ingick äktenskap. Annat blir förhållandet om makarna under äktenskapet skrev ett äktenskapsförord eller testamente där man kom överens om att viss egendom skulle vara enskild eller om egendomen som fanns med hos ena maken innan äktenskapet kom från ett arv eller testamente med villkoret att det skulle vara dennes enskilda egendom.

Slutligen har vardera make rätt att undanta kläder och andra föremål som använts uteslutande för enskilt bruk, samt personliga presenter. Under förutsättning att det är skäligt i det enskilda fallet att undanta dessa från bodelningen.

I ditt fall finns det en viss chans att sakerna du nämnde kommer ingå i en bodelning. Förutsatt att det inte var din enskilda egendom eller uteslutande användes av dig personligen för enskilt bruk.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll