Vad ingår i en bodelning?

FRÅGA
Ang. bodelning. Vi äger båda vårt hus som är betalt, , min man äger sina bilar 5 st , husvagn & släp, jag äger min 1 st, hans pengar är hans & mina är mina vill inte ha med dom i bodelningen,vad blir mitt & vad blir hans vid en bodelning ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att ni står som ägare på era respektive saker, men att ingen av er egendom är särskilt föreskriven som enskild egendom.

Bestämmelser om bodelning och makars egendom finns i äktenskapsbalken.

Vad ingår i en bodelning?

Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild egendom, tillhör giftorättsgodset (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgodset är den egendom som ska ingå i en bodelning och delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det innebär att om det inte är särskilt föreskrivet att era saker ska vara enskild egendom, så kommer alla era saker att ingå i en framtida bodelning oavsett vem av er som står som ägare.

Vilken egendom är enskild egendom?

Vad som är klassas som enskild egendom och som ska undantas från en bodelning regleras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Exempel på vad som är enskild egendom är sådan egendom du kan ha fått i gåva eller testamente med villkoret att det ska vara din enskilda egendom. Ett annat exempel är att ni genom äktenskapsförord föreskrivit vad som ska vara enskild egendom.

Vad kan vi göra om vi vill undanta egendom från att ingå i bodelningen?

Om ni inte vill att er egendom ska ingå i en framtida bodelning måste ni upprätta äktenskapsförord där ni skriver vilken egendom som ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § 1 st äktenskapsbalken).

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er. Ni måste också registrera det hos Skatteverket (7 kap. 3 § 2-3 st äktenskapsbalken). Skatteverket för sedan in uppgifterna i äktenskapsregistret. Mer information om hur ni kan upprätta ett äktenskapsförord finns på Skatteverkets hemsida. Om ni önskar juridisk hjälp för att upprätta äktenskapsförord kan ni kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1177)
2020-11-29 Formkrav äktenskapsförord
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?

Alla besvarade frågor (86836)