Vad ingår i dödsboet?

2021-03-08 i Make
FRÅGA
Min fråga: jag har ett lån på mig själv. Om jag skriver över min del av bostadsrätten på min fru, och sedan dör? Hur ser lagen då på vad som ingår i dödsboet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Detta innebär att om vi antar att du skrivit över din andel av bostadsrätten på din fru så äger hon hela. För att exemplifiera det tänker jag mig att bostadsrätten är värd 1 miljon kronor. Du har lån på 200.000 kronor och din fru lika mycket. I ett sådant scenario (vilket är mycket förenklat då ni har fler tillgångar än bostadsrätten) kommer det att bli som följer:

Giftorättsgods din fru: 1000.000 kronor
Skulder din fru: 200.000 kronor
Din fru går in med: 1000.000 – 200.000 = 800.000 kronor

Giftorättsgods du: 0 kronor
Skulder du: 200.000 kronor
Du går in med: 0 – 200.000 = 0 kronor (då skulder är personliga kan man inte gå in med ett minusvärde).

Det som återstår efter avdrag för skulderna ska läggas samman = 800.000 kronor + 0 kronor. Och sedan delas lika = 800.000/2 = 400.000 kronor. I detta scenario innebär det att din fru måste flytta över tillgångar för 400.000 kronor till dig för att det ska gå jämnt ut. Dessa 400.000 kronor kommer att utgöra kvarlåtenskapen efter dig (varav hälften kommer att gå åt att lösa dina lån). Hur din fru finansierar detta är egalt; hon kan låna pengar givetvis men kan, för det fall att hon inte har tillräckliga tillgångar, bli tvungen att sälja lägenheten.

Om ni däremot skulle skriva ett äktenskapsförord med att bostaden utgör din frus enskilda egendom ska den inte ingå alls i bodelningen. Då kan det i praktiken sluta med att dina skulder är större än dina tillgångar och att ditt dödsbo går i konkurs (skulder ärvs inte). Vad du dock ska ha i åtanke är om lägenheten utgör säkerhet för lånet. Om så skulle vara fallet och du skulle skriva över din andel på din fru, kan banken ändå ta den i anspråk för betalning av ditt lån; just för att lägenheten utgör en säkerhet för de utlånade pengarna.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister och en genomgång av vad som är mest fördelaktigt för er eller upprättande av äktenskapsförord, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (488)
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa

Alla besvarade frågor (96379)