Vad heter Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter på engelska?

FRÅGA
Vad heter Lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter på engelska?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter har ingen engelsk motsvarighet. En rak översättning hade varit

"Law on coordination efforts for sick-leave patients"

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?