Vad heter det när man åberopar ett rättsfall i en rättegång?

2020-02-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
hej vad heter det när en advokat åberopar ett annat mål/rättsfall i en rättegång.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att åberopa ett annat mål i en rättegång kan göras i olika syften och sammanhang. Som jag förstår frågan är du ute efter vad det heter när någon åberopar ett rättsfall som ett argument för sin sak och visa att domstolen bör döma på samma sätt som i det åberopade rättsfallet. Det är då vanligtvis fråga om vägledande domar från högsta instans exempelvis Högsta domstolen. Dessa vägledande domar kallas prejudikat. Alltså skulle man kunna säga att man åberopar ett prejudikat. Man kan även säga att man hänvisar till praxis.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1062)
2020-09-25 Kan butikspersonal kräva att man visar upp innehållet i sin väska?
2020-09-20 Arbeta inom grundskola efter bötesbrott
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?

Alla besvarade frågor (84375)