FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/03/2021

Vad har varans avlämnande för betydelse vid köp?

Hej! Vid köp av varor talas om avlämnandet av varan. Vad menas med detta och vilken betydelse kan det få i ett köpavtal? Stor Tack

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att förklara vad ett avlämnande innebär och varför det är viktigt. Sedan kommer jag reda ut när avlämnandet av en vara sker både vid köp mellan företag eller privatpersoner och vid köp mellan företag och konsumenter. Slutligen kommer jag sammanfatta det jag kommit fram till.

Regler som berör din fråga hittar du i köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KköpL).

Vad innebär ett avlämnande?

Varans avlämnande har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan Den som bär risken för varan är den som är ansvarig för varan. Om varan blivit överlämnad till köparen bär hen risken och måste betala för varan till säljaren om varan blir försämrad eller kommer bort efter avlämnandet, om detta inte beror på säljaren.

Om det fortfarande är säljaren som bär risken för varan och det uppkommer kostnader före varans avlämnande som inte beror på köparen ska säljaren ansvara för dessa kostnader. Eftersom risken övergår till köparen först när varan har avlämnats får tidpunkten för avlämnandet betydelse.

När har avlämnandet skett?

Köp mellan företag eller privatpersoner

När en vara är avlämnad vid köp mellan företag eller mellan privatpersoner beror på hur köparen ska få varan. Det finns tre olika situationer där varan är avlämnad:

Om köparen hämtar varan hos säljaren tar köparen över ansvaret för varan när hen har hämtat den (6 § KöpL).Om säljaren transporterar varan till köparen tar köparen över varan när varan har överlämnats (7 § KöpL).Om säljaren skickar varan till köparen med hjälp av ett transportbolag tar köparen över ansvaret för varan när säljaren har lämnat varan till transportbolaget. Köparen är alltså ansvarig för varan under själva leveransen. Men det finns ett undantag från regeln. Om transporten sker inom samma ort så ansvarar säljaren för varan även under transporten till köparen (7 § KöpL).

När varan är avlämnad övergår risken till köparen (13 § KöpL)

Köp mellan företag och konsument

När en vara är avlämnad vid köp mellan företag och konsument skiljer sig från ovanstående situation. När det gäller konsumentköp krävs det att köparen fått har fått varan i sin besittning (i sin ägo) för att varan ska anses vara avlämnad (6 § KköpL). Detta innebär att säljaren bär risken ända fram tills dess (8 § KköpL). Alltså bär säljaren risken längre vid konsumentköp än vid andra köp.

Sammanfattning

Avlämnandet av en vara är viktigt eftersom det har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan och därmed är ansvarig för den. Det kan alltså får stor betydelse när man ska avgöra vem som är ansvarig för till exempel skador som uppkommer under transport av varan eller liknande. När en vara är avlämnad beror på vilket typ av köp det rör sig om vilket jag förklarat ovan. Om du gör ett köp som konsument har du ett större skydd och säljarens ansvar sträcker sig längre.

Hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ida ZackariassonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”