Vad har man rätt till vid utebliven lön?

FRÅGA
Hej jag har inte fått min lön för förra månaden. Jag undrar om man kan stämma företag X för att dom inte betalt ut min lön och mil ersättningen. Jag undrar också om räntan som kommer att komma för det för det va? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer redogöra för dina möjligheter i och med att din arbetsgivare inte har betalat ut lön som du har rätt till, förutsatt att detta är omständigheterna i ditt fall.

Rätt till utebliven lön

För det första kan konstateras att ett anställningsavtal mellan en arbetstagare och en arbetsgivare är bindande, varav att betala ut lön är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter i detta avtal. När arbetsgivaren inte betalat ut lönen uppstår en fordran gentemot arbetsgivaren för det belopp som lönen motsvarar.

Förutom att direkt kräva av din arbetsgivare att få ut din lön kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Därigenom kan du begära att arbetsgivaren ska betala ut den lön som du har rätt till.

Du kan även ha rätt att frånträda din anställning med omedelbart verkan när din arbetsgivare dröjer med att betala ut din lön under en inte obetydlig tid (4 § tredje stycket lagen om anställningsskydd).

Om du inte får ut din lön på grund av att din arbetsgivare har ekonomiska problem kan du ansöka om att sätta företaget i konkurs och eventuellt få ut statlig lönegaranti.

Om Kronofogdemyndigheten inte kan hjälpa till med att få ut din lön kan du i sista hand vända dig till domstol för att de fastslår i en dom att arbetsgivaren ska utge lön.

Rätt till dröjsmålsränta

När det gäller frågan om ränta blir räntelagen aktuell, förutsatt att annat inte har avtalats. Om det finns avtalat att lönen ska betalas ut en viss dag i månaden men utbetalning inte skett på denna dag, har du rätt till dröjsmålsränta efter denna dag fram till dagen då lönen utbetalats (1 § och 3 § räntelagen).

Sammanfattning

Du kan väcka talan i domstol att få fastställt att lön ska utbetalas till dig. Det är dock fördelaktigt för dig om du först försöker begära lön från din arbetsgivare, i andra hand vända dig till Kronofogde myndigheten och i sista hand vända dig till en domstol. När det gäller ränta har du rätt till dröjsmålsränta från den dag då utbetalning skulle ha skett, förutsätt att annat inte har avtalats.

Min rekommendation

Om du vill ha vidare hjälp med din fråga rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att det löser sig för dig och att du fått svar på eventuella frågor!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (808)
2022-01-27 Vem betalar bilersättning?
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?

Alla besvarade frågor (98707)