Vad har man rätt till om ens sambo går bort?

FRÅGA
Hej!Min sambo sålde sin bostadsrätt och flyttade in i min hyresrätt för 1 år sedan. Varannan vecka bor min 5-åriga dotter och hans 13-åriga dotter hos oss. För de pengar han fick för bostadsrätten köpte "vi" ett landställe. Där investerar vi båda tid och pengar men han är den som står som ägare. Mina frågor är:1. Om jag skulle dö - har han rätt då att fortsätta bo kvar i hyresrätten trots att jag står på kontraktet?2. Om han skulle dö - har jag då någon rätt till vårt landställe eller går det över till hans barn? (Han har även en 18-årig dotter som inte bor med oss)Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagrum:

- Sambolagen (SamboL): där samboförhållanden regleras.

- Jordabalkens 12 kap (JB): där hyresavtal regleras.

- Ärvdabalken (ÄB): där arvsrätt regleras.

Fråga 1 - Har din sambo rätt att på kvar i din hyresrätt om du går bort:

SamboL 22 § säger att i de fall den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med hyresrätt, så har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör om den behöver bostaden mest. JB 12 kap 33 § st 2 förtydligar detta genom att säga att sambon till hyresgästen får träda i hyresgästens ställe om lägenheten var avsedd att användas som gemensam bostad, och bodelning skett enligt SamboL 22 §.

Fråga 2 - Har du rätt till landstället som din sambo äger om han går bort:

Det som skiljer ett samboförhållande från ett äktenskap är att sambos inte ärver varandra. För att sambos ska få ärva varandra måste de skriva ett testamente till förmån för varandra. Enligt sambolagen har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning av parets gemensamma bohag och bostad, om egendomen har köpts för att användas gemensamt. Lagen gäller bara sambornas gemensamma bostad och bohag. Den gäller alla typer av permanentbostäder och den utrustning som normalt hör till hemmet som möbler och hushållsmaskiner. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden, aktier, bilar, båtar och sommarstugor.

Särkullbarn:

Ett barn från ett tidigare förhållande benämns inom arvsrätten som särkullbarn. Särkullbarn har en omedelbar rätt till sin arvslott enligt ÄB 3 kap. 1 §. Genom att du och din sambo upprättar ett inbördes testamente där ni ärver varandra med full äganderätt kan särkullbarnen endast begära jämkning av sin arvslott, då en bröstarvinge alltid har en legal rätt till sin laglott enligt ÄB 7 kap. 1 §. Laglotten är hälften av arvslotten, som tidigare nämndes.

Sammanfattning:

Då din hyresrätt används som er gemensamma bostad så får din sambo överta hyresavtalet enligt SamboL och JB 12 kap. Detta gäller dock om sambolagen appliceras, vilket den gör automatiskt om ni inte valt att avtala bort den. Däremot så måste ni upprätta ett testamente för att du ska ha rätt till sommarstugan. Ett särkullbarn har alltid rätt till sitt arv direkt, och kan därmed kräva sin andel på en gång. Beroende på er ekonomiska situation så kan du om möjligt lösa ut särkullbarnen från sommarstugan. Fattas det dock pengar för att de ska få sin laglott så finns tyvärr möjligheten att du behöver sälja sommarstugan för att ha råd med det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll