Vad har man rätt till när säljaren inte levererar enligt avtalet?

2019-11-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejJag har köpt en bil på blocket av en bilförmedlare. Vi skrev upp ett köpekontrakt där en nyckel skulle skickas och vinterdäck. Efter många om och men 2månader senare fick jag bilnycklarna skickade till mig men har ännu inte fått vinterdäcken. Det börjar nu bli kritiskt eftersom lite snö har redan börjat falla. Jag ringer till bilförmedlaren men han svara varken på telefonsamtal eller på sms. Det står klart och tydligt i köpekontraktet att de ska skicka vinterdäcken till mig. Jag undrar nu vilka rättigheter jag har, hur jag kan gå tillväga för att få mina vinterdäck? Med Vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du köpte bilen av en näringsidkare, vilket gör konsumentköplagen, härefter förkortad KKöpL, tillämplig (1 § KKöpL).

Vad har du för rättigheter?

I konsumentköplagen finns ingen bestämmelse om partiellt (delvist) avtalsbrott, vilket gör att bestämmelsen i 43 § köplagen får tillämpas analogt (dvs tillämpas i ditt fall trots att lagen egentligen inte är den som ska tillämpas). Detta innebär att man tillämpar bestämmelserna om dröjsmål på den del som är försenad, dvs däcken.

Om inget annat har avtalats ska en vara avlämnas senast 30 dagar efter att avtalet ingicks (5 § KKöpL). I och med att du inte har fått bildäcken inom denna tid så är säljaren i dröjsmål och du har rätt att göra vissa påföljder gällande (9 och 10 § KKöpL).

Om du ännu inte har betalat så har du rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar däcken (11 § KKöpL). Jag antar dock att du redan har betalat fullt pris, och då har du rätt att kräva fullgörelse (12 § första stycket KKöpL). Säljaren behöver dock inte fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som denne inte kan övervinna eller om det innebär uppoffringar som inte är rimliga i förhållande till köparens intresse (12 § andra stycket KKöpL). Detta bör inte vara något problem i ditt fall, då det förmodligen inte föreligger något oövervinnerligt hinder samt att du har ett stort intresse av att faktiskt få vinterdäcken som ni har avtalat om.

Du har dessutom rätt att häva köpet eftersom jag antar att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, särskilt eftersom det precis som du skriver snart är vinter och du behöver vinterdäcken (13 § KKöpL). För att inte behöva visa väsentligheten för dig kan du även förelägga säljaren att leverera däcken inom en viss tilläggstid, och om denna inte är oskäligt kort och säljaren inte levererar inom denna tid så har du rätt att häva köpet oavsett (13 § andra stycket KKöpL). En inte oskäligt kort tid bör vara ungefär en vecka. Om du häver köpet innebär det att du har rätt att få tillbaka den del av köpeskillingen som motsvarar priset för däcken, och säljaren behöver således inte heller leverera däcken (43 § andra stycket KKöpL).

Kan du visa att du har lidit någon ekonomisk skada på grund av dröjsmålet har du även rätt att kräva skadestånd (14 § första stycket KKöpL). Detta kan vara fallet om du gör ett täckningsköp efter hävningen och de motsvarande däck som du då köper är dyrare, förutsatt att du har gjort täckningsköpet med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter att köpet hävdes (33 § KKöpL). Du har då rätt till prisskillnaden. I annat fall har du rätt till prisskillnaden mellan det pris som du har erlagt och gängse pris för motsvarande däck (33 § KKöpL).

För att du ska ha rätt att häva köpet och kräva skadestånd måste du meddela säljaren om att du häver inom skälig tid efter att du fick reda på avlämnandet (15 § KKöpL). Skälig tid är lite olika från fall till fall, men generellt sett har en konsument en längre tid på sig än en näringsidkare. Detta på grund av att man ska ha tid på sig att söka hjälp och ta råd av andra.

Sammanfattning

Du har rätt att kräva fullgörande, att häva köpet och dessutom kräva skadestånd. Mitt råd till dig är att du omgående skriver till säljaren att denne får en tilläggstid (förslagsvis en vecka) för att leverera däcken. Levereras de inte inom denna tid så får du häva köpet och kräva skadestånd för prisskillnaden som du får lägga ut för att köpa motsvarande däck. Förhoppningsvis får detta säljaren att agera. Skulle säljaren ändå inte svara eller vara medgörlig för att träffa en överenskommelse så har du en möjlighet att vända dig till domstol med en stämningsansökan. Detta kan dock vara både kostsamt och tidskrävande, och därför bör du som sagt i vart fall börja med att vidta de åtgärder som jag ovan föreslagit.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1030)
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?

Alla besvarade frågor (81800)