Vad har man för rättigheter ifall en säljare är i dröjsmål?

2020-05-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
2019-12-30 köpte jag två fotöljer i en möbelbutik för 6000kr. Det saknades originalben till de båda fotöljerna men jag och säljaren kom då muntligt överens om att säljaren skulle ringa mig då orginalbenen var på plats så att jag kunde hämta de kompletta fotöljerna. (Säljaren sa att det skulle ta två veckor). Jag fick ett skrivet kvitto med mig hem. Idag är datumen 2020-04-28 och jag har fortfarande inte fått mina fotöljer med tillhörande ben. Jag har sedan köpet besökt butiken vid fyra tillfällen för att höra hur det går men får till svar att de är en försenad leverans... Har jag några rättigheter i det här ärendet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du är konsument och säljaren är en näringsidkare så blir konsumentköplagen tillämplig (1 § KköpL). Enligt denna så ska, om det inte följer av avtalet, varan avlämnas utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks. Detta är ett skydd för köparen i syfte att säljaren inte fritt ska kunna förbehålla sig rätten att leverera varan när denne så behagar. I ditt fall har ni endast muntligen avtalat när varan ska avlämnas, och så som jag förstår det verkar denna leverans ha villkorats till när näringsidkaren får in delarna från sin leverantör. Denna omständighet, dvs. villkorande på näringsidkarens leverantör, är en omständighet som talar för att leveranstiden inte ska anses som avtalad. På grund av osäkerheten häri så utgår jag ifrån att leveranstiden inte är avtalad. Alltså ska näringsidkaren ha varan tillgänglig för avlämnande till dig senast inom 30 dagar från att ni avtalat om saken. Det framgår inte av din fråga när du köpte fåtöljen, men är det mer än 30 dagar sen så är näringsidkaren i dröjsmål avseende leveransen. Kan du bevisa att ni avtalat om 2 veckors leverans så är näringsidkaren i dröjsmål efter dessa två veckor. Med dröjsmål avses att varan inte avlämnats eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida (9 § KköpL)

Om en säljare är i dröjsmål finns det vissa saker en köpare har rätt till. I ditt fall, då jag tolkar det som att du redan betalat för fåtöljerna, så kan du antingen kräva att säljaren fullgör köpet (12 § KköpL) eller kräva att avtalet hävs (13 § KköpL). För att du i detta fall ska kunna häva köpet så krävs antingen att säljaren meddelar att denne inte kommer att fullgöra köpet när du kräver det (enligt 12 § KköpL), eller ifall du kräver fullgörelse inom en viss tilläggstid att säljaren inte möter kravet. Om du kräver fullgörelse inom en viss tilläggstid så får denna inte vara oskäligt kort. Du kan alltså inte begära att säljaren ska leverera varan nästföljande dag (i ditt fall). Om du inte har krävt fullgörelse inom en bestämd tilläggstid så får du ändå häva köpet om varan inte avlämnats inom en skälig tid efter att det kravet framställdes.

Mitt råd är alltså att du meddelar säljaren att du vill att denne fullgör köpet inom en viss skälig tid (två veckor torde vara inom rimlighetens gränser, men det är inte uteslutet att kortare tid kan funka). Det är viktigt då att du specificerar exakt vilken dag fåtöljerna ska finnas tillgängliga för avhämtning. Om säljaren inte invänder att denna tid är för kort så är det denna som gäller. Har säljaren inte levererat varan inom denna tid så har du rätt att häva köpet och få dina pengar åter. Har du inte ännu betalat så har du rätt att hålla inne betalning (11 § KköpL). Om säljaren invänder att tilläggstiden är för kort är det hans plikt att visa att så de facto är fallet.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1159)
2021-02-27 Trasig koppling på begagnad bil
2021-02-27 Vilka rättigheter har en konsument vid köp av en felaktig bil?
2021-02-24 Vem har ansvaret för att en vara stjäls efter att den har levererats utanför köparens dörr?
2021-02-24 Kan jag kräva tillbaka pengarna om avhjälpandet dröjer?

Alla besvarade frågor (89689)