Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?

FRÅGA
Jag undrar vilket rättsligt skydd anstaltspersonal har. Polis har ju ett starkt skydd i lagboken osv, men vad gäller egentligen de som jobbar allra närmast brottslingarna?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du skriver "starkt skydd" förstår jag det som att din fundering är dels vilken laga befogenhet kriminalvårdare har att utöva våld, men även huruvida våld mot kriminalvårdare innebär en annan brottsrubricering än "misshandel".

Laga befogenhet utöva våld

Jämförelse med polisen

Som du säger kommer polisens laga befogenhet till uttryck i bland annat i 10 § Polislagen (1984:387), vilket ger polisen en utökad rätt att bruka våld. För kriminalvården är den utökade rätten inte lika långtgående. Den laga befogenhet som kriminalvårdare har är den som kommer till uttryck i 24 kap. Brottsbalken (1962:700) (BrB).

Vid transport

Det är endast vid transportsituationer som kriminalvårdare har en utökad rätt i förhållandet till gemeneman att bruka våld. Ifall den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller är häktad, anhållen eller annars berövad om friheten skulle rymma vid en transport eller på annat sätt göra motstånd genom våld, hot eller liknande mot någon som denne står under uppsikt av så får våld användas för att hindra rymningen, förutsatt att våldet är försvarligt i förhållande till omständigheterna (24 kap. 2 § BrB).

Våld får alltså användas, men det faktum att det ska vara försvarligt innebär exempelvis att kriminalvårdaren absolut inte får bruka mer våld än vad som behövs för att förhindra rymningen. Räcker det med att exempelvis hålla i den intagna så finns således ingen befogenhet att bruka något ytterligare våld.

Nödvärn

Utöver transportsituationer så kan kriminalvårdare bruka våld utefter samma lagbestämmelse gemeneman får rätt att bruka våld – nämligen utifrån den relationen att nödvärn kan göras gällande. Rätten till nödvärn inom anstalt uppkommer då ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp föreligger mot person eller egendom (24 kap. 1 § 2 st. BrB). Det brottsliga angreppet får då avbrytas med hjälp av våld som inte är uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § BrB). Om en kriminalvårdare exempelvis blir slagen av en intagen så får denne bruka våld för att slagen ska upphöra på ett sådant sätt som inte är uppenbart oförsvarligt.

Rekvisitet "uppenbart oförsvarligt" är ett långtgående rekvisit, vilket innebär att så länge våldet inte uppenbart är oförsvarligt i förhållande till avbrytandet av den brottsliga handlingen så är det inte straffbart. Skulle exempelvis någon få en lätt knuff följer det alltså inte av nödvärnsbestämmelsen att få bruka vilket våld som helst och exempelvis börja strypa gärningsmannen, eftersom det uppenbart är oförsvarligt.

Att anmärka är att nödvärn endast får tillämpas så länge angreppet är pågående. Skulle exempelvis en intagen slå en kriminalvårdare så får kriminalvårdaren endast bruka våld så länge denne fortfarande mottar slag. Så fort slagen upphör så upphör även nödvärnet. Fortsätter kriminalvårdaren att bruka våld mot den intagne begår kriminalvårdaren själv misshandel utan försvarsgrund om nödvärn (3 kap. 5 § BrB).

Våld och hot mot tjänsteman

En person som utövar våld eller hot mot en tjänsteman i dennes myndighetsutövning eller på annat sätt hindrar denne från att utöva sin tjänsteutövning gör sig skyldig till våld eller hot mot tjänsteman (17 kap. 1 § BrB). Brottet hänför sig till alla typer av myndighetsutövare, såväl poliser som busschaufförer och likväl kriminalvårdare. Det innebär således att om en intagen skulle misshandla en kriminalvårdare medan denne utövar sin myndighetsutövning så döms den intagne inte för misshandel (3 kap. 5 § BrB), utan för våld mot tjänsteman (17 kap. 1 § BrB). Ur straffrättsligt hänseende får därmed kriminalvårdare samma skydd som poliser. Straffskalan utökas därmed från att vara fängelse i högst två år vid misshandel (3 kap. 5 § BrB) till fängelse i minst ett år och högst sex år för våld mot tjänsteman (17 kap. 1 § BrB).

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar utöver det får du gärna kontakta Lawline på nytt!

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98495)