Vad har köparen för rättigheter om varan stått på verkstad i åtta veckor?

2020-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Köpte en ny elcykel i Hylte 2019-06-08. Nu har kontrollenheten gått sönder. Ringde till Säljaren den 1/4 i år. Eftersom jag har 8 mil till Hylte så rekommenderade säljaren att vi lämnade in den i Båstad hos en auktoriserad cykel verkstad. Han får inte tag i någon kontrollenheten i Båstad,så jag ringde säljaren igen. Han har kontrollenheten på nya cyklar men vill inte ta från dom då han inte kan sälja isåfall. Jag behöver min cykel. Garanti finns. Stått på verkstad i 8 veckor nu. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett köp mellan näringsidkare och konsument vilket aktualiserar konsumentköplagens regler.

Vad har du för rätt som konsument?

Du nämner att du har garanti på din cykel. Att en näringsidkare erbjuder garanti är ett frivilligt åtagande och är därmed inte en lagstadgad rättighet. Däremot följer juridiskt ansvar om en näringsidkare har erbjudit garanti. Enligt 21 § konsumentköplagen ska säljaren ansvara för fel i en vara som skett under den tid som säljaren åtagit sig att ansvara för, om felet faller inom det säljarens garanti omfattar. Det får utifrån din fråga antas att felet omfattas av garantin och att säljaren därmed är i en process att avhjälpa felet. Avhjälpandet ska dock ske utan oskälig kostnad för säljaren, och avhjälpandet ska ske inom skälig tid, utan kostnad och utan väsentlig olägenhet för köparen (26 § konsumentköplagen).

I ditt fall är den största frågan antagligen huruvida säljarens avhjälpande av cykeln kan anses ske inom skälig tid, men även huruvida avhjälpandet sker utan väsentlig olägenhet för dig. I bedömningen av vad som utgör skälig tid anses det vara klart att hänsyn ska tas till köparens intresse. Med tanke på att cykeln har stått i åtta veckor får det antas att avhjälpandet inte har skett inom skälig tid. Dessutom är det rimligt att hävda att det förelegat väsentlig olägenhet för dig då du inte kunnat bruka cykeln.

Vad kan du begära?

Om säljarens avhjälpande inte skett inom skälig tid och/eller utgjort en väsentlig olägenhet för dig som köpare har du rätt att begära prisavdrag eller hävning av köpet enligt 28-29 § konsumentköplagen. Hävning får ske om felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket verkar vara fallet då du inte kan nyttja cykeln.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1129)
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen
2020-12-31 Reklamera andrahandsköp

Alla besvarade frågor (88159)