Vad har konsumenter för rättigheter?

Hej!

Jag och min sambo beställde en produkt på en internetsida, vi fick orderbekräftelse och precis hämtat ut den. Men då inser vi att den här varan inte stämmer alls överens med det som dem har marknadsfört för den här produkten på deras sida. Så vi tar i kontakt med dem och de säger att varan är slut och erbjuder gratis retur av den produkten vi fick samt fick vi 59kr gratis frakt för nästa beställning.

Vad har jag som konsument för rättigheter här? Dem fortsätter trycka på att varan är slut.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen (3 § KKöpL). Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till ett antal påföljder.

Är varan felaktig?

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKöpL). Om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet är den felaktig (16 § 3 st. punkt 3 KKöpL). I ert fall har ni fått en vara som ej stämmer överens med det som har marknadsförts på hemsidan, alltså är varan felaktig.

Vilka rättigheter har en konsument om en vara är felaktig?

Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd(22 § KKöpL).

Om ett företag levererar en felaktig vara brukar en lämplig påföljd vara att företaget avhjälper felet genom en omleverans och därmed levererar en avtalsenlig vara, så länge detta kan ske utan en oskälig kostnad för företaget (26 § KKöpL). Men eftersom företaget säger produkten är slut finns det en risk att en omleverans skulle utgöra en oskälig kostnad. Särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen. Jag kan tyvärr inte göra en sådan bedömning då jag saknar information om er situation, men det finns alltså en möjlighet att för konsumenter att kräva omleverans även om varan är slut på lagret.

Om omleverans inte är möjligt på grund av att det skulle utgöra en oskälig kostnad för företaget så är hävning ett annat alternativ. Som jag tolkar frågan har ni redan hävt köpet och alltså utnyttjat denna möjlighet. Om köpet hävs och ni har behövt göra ett täckningsköp (vilket innebär att ni köper samma felfria vara av ett annat företag) till ett högre pris, kan ni eventuellt kräva skadestånd av företaget. Skadeståndet ska motsvara ersättning för prisskillnaden mellan de båda köpen, om täckningsköpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Ni kan alltså kräva skadestånd i kombination med att ni häver köpet. (32 § och 33 § KKöpL)

Hur ni kan gå tillväga

Jag rekommenderar att ni kontaktar företaget och kräver att de levererar en avtalsenlig produkt. Om omleverans inte är möjlig på grund av att det skulle utgöra en oskälig kostnad för företaget kan ni istället häva köpet och samtidigt kräva ersättning om ni gör ett så kallat täckningsköp. Om ni på något sätt har lidit annan typ av skada på grund av avtalsbrottet, kan ni begära ersättning för den skadan också, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. (30 § KKöpL).

Om företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar,


Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”