Vad har jag rätt till för sjuklön?

2020-11-29 i Sjuk
FRÅGA
Hej!Om jag jobbar på deltid 3 ggr per vecka och 8 timmar per pass, dvs 24 timmar totalt per vecka och blir sjuk, har jag då rätt till sjuklön? Som jag har förstått det så dras karensavdraget 20% av sjuklönen som man jobbar en genomslittlig vecka på den första sjukdagen? Så ifall jag blir sjuk i en dag på sista passet i veckan, hur räknar jag ut sjuklönen om min lön skulle vara 100 kr/h efter skatt.Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du jobbar 3 gånger i veckan á 8 timmar, och undrar om detta ger dig rätt till sjuklön och hur mycket isåfall. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av lagen om sjuklön (SjLL).

Har jag rätt till sjuklön?

Den som är arbetstagare och som blir sjuk, har rätt till sjuklön från sin arbetsgivare de första fjorton dagarna (1 § och 7 § SjLL). Denna rätt inträder från den dag som du blir anställd (3 § SjLL). Du har alltså rätt till en sjuklön. Sjuklönen är på 80 % av din inkomst (6 § 1 st. SjLL) och dessutom gör man ett karensavdrag. Precis som du skrive är karensavdraget 20 procent av den sjuklön som du beräknas få under en vecka (6 § 2 st. SjLL).

Vad har jag rätt till i sjuklön?

Du har alltså rätt till till 80 procent av din lön och från lönen görs ett karensavdrag på 20 procent av din beräknade vecko-sjuklön. Vi kan räkna på följande sätt:

Lön: 100 kr/timme

Sjuklön: 100 kr x 0,8 =80 kr/timme

Sjuklön/vecka: 24 timmar x 80 = 1920 kronor

Karensavdraget är 20 % av sjuklönen: 1920 kr x 0,2 = 384 kr

Är du alltså borta från jobbet en dag, så görs ett karensavdrag på 384 kronor.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (209)
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?
2020-12-31 När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?

Alla besvarade frågor (91133)