Vad kan jag få ersättning för?

FRÅGA
Hejsan! Jag var och handlade i en affär och utanför affären på vägen hem trillade jag ner med mitt ben i en brunn som saknade lock. Jag ramlade på armbågen och fick en spricka. Efter samtal med kommunen och affären visade sig att det va ett företag som va huvudansvarig för marken brunnen låg på. Kommunen ville jag skulle ta kontakt för dem för att få ett skadestånd. Jag pratade med bolaget och dom ville att jag skulle skicka in ett skriftligt brev på Mail med vad som hände och vad jag kräver för skadestånd. Jag undrar nu vad jag kan få för ersättning för detta? Jag har fått besöka sjukhus antal gånger och nu gå på sjukgymnastik, min jacka mina skor och byxor blev förstöra och även skärmen sprack på mobilen. Jag har fått förlorad arbetsinkomst då jag inte kunde jobba. Jag jobbar helger då jag fortfarande går i skolan. Även skolan har jag missat mycket utav eftersom jag går ett praktiskt program som man använder kroppen mycket med. Detta va även min högerarm.Jag tycker också att det är rimligt och få ersättning för sveda och värk och även för att jag är mycket rädd att detta ska hända igen.Är detta något ni kan hjälpa mig med, vad jag kan kräva för skadestånd/ersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndets funktion är att försätta den skadelidne i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Den skadelidne har dock skyldighet att begränsa verkningen av skadorna.

Som jag förstår det har skadan lett till att du fått sjukvårdskostnader, förlorat inkomst samt haft svårigheter i skolan då du läser ett praktiskt program. I samband med skadan gick din skärm på mobilen sönder och även en jacka, skor och byxor.

Vid sakskador har man rätt ersättning för bl.a. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (5 kap. 7 § SKL). Är det möjligt att reparera de saker som gick sönder i samband med din skada har du rätt att få dessa kostnader ersatta. Är det inte möjligt att reparera att du rätt till ersättning för vad det kostar att köpa nytt. Vanligtvis i detta fall rätt till återanskaffningskostnaden med avdrag för det bruk sakerna var i vid när skadan inträffade.

Personskador är både fysiska och psykiska skador. För att psykiska skador ska ge rätt till ersättning krävs det tillståndet är medicinskt påvisbart. Känslor i form av oro eller rädsla räknas därför inte som en personskada i lagens mening.

Vid en personskada har man rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sk. sveda och verk samt lyte och men (5 kap 1 § SKL). Det är även möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SKL).

Till sjukvårdskostnader är det även möjligt att hänföra andra kostnader i samband med vårdbesöken ex. resekostnader. Ersättning för inkomstförlust gäller för det första ersättning för förfluten tid, dvs. den lön man skulle fått om skadan inte inträffat. Man har även rätt till ersättning för framtida inkomstförlust. Detta blir aktuellt först om din skada fastställs som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet.

Det andra ersättningsposterna för personskador rör ideella skador. Sveda och verk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Det ersätter lidande som drabbat den skadade men som senare går över, exempelvis vara smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men i de fall lidandet består även efter själva skadeperioden. Dessa ersättningsposter bestämt i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).

Du kan alltså kräva ersättning enligt posterna ovan men bolaget är endast skyldiga att ersätta dig om de är att anse som skadeståndsskyldiga. För att en part ska vara skadeståndsskyldig krävs det att parten förfarit vårdslöst och på så sätt vållat skadorna. Detta är frågor som avgörs av rätten.

I första hand skulle jag råda dig att ta kontakt med bolaget och förklara vad som hänt och berätta vad du önskar få ersatt. Skulle de motsätta sig dina önskemål är det möjligt att väcka talan om skadestånd i rätten. Du kan då kontakta en jurist för att få hjälp med detta. Vill boka tid med en av våra jurister kan du göra det här.

Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga och ge dig vägledning i din situation!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97612)